Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Szanowni Państwo,

 

nowy rok to okazja do stawiania sobie wyzwań, robienia postanowień, wprowadzania zmian w swoim życiu. Zmiany te mogą dotyczyć naszego ekologicznego postępowania, które wpływa na innych jak i na otoczenie. Dlatego wraz z nowym rokiem chcemy rozpocząć zmiany w funkcjonowaniu naszej uczelni, aby stała się ona bardziej przyjazna środowisku naturalnemu, gdyż to my pracownicy i studenci tworzymy uczelnię. Od naszego postępowania zależy to jaki kreujemy wizerunek Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

W tym roku zmieniamy formę i zapraszamy do udziału w całorocznym Projekcie Ekologicznym UEK pod hasłem

                                                                                                    „Nie Marnuj".

Jedną z pierwszych akcji jest zaproszenie Państwa do selektywnej zbiórki odpadów papierowych.

 

Zbiórka makulatury odbywać się będzie w każdy ostatni piątek miesiąca, w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

Zebraną makulaturę proszę złożyć w sekretariatach swoich jednostek lub innym uzgodnionym w swojej jednostce miejscu, z którego zostanie ona odebrana w tym dniu przez pracowników Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 

Informację o przygotowanej do odbioru makulaturze i dokładnym miejscu jej odbioru prosimy zgłosić najpóźniej tydzień wcześniej mailowo na adres: wandasb@uek.krakow.pl. lub pod telefonem służbowym 695-210-422.

 

Niezwykle ważne jest odpowiednie przygotowanie (segregacja) odpadów papierowych. Poniżej znajduje się kilka ważnych informacji dotyczących przygotowania makulatury:

  • makulatura pozbawiona powinna być opraw oraz metalowych i plastikowych elementów takich jak np. grzbiety (zszywki i spinacze mogą ewentualnie zostać),
  • makulatura z niszczarek powinna być spakowana np. w worki,
  • kartony i twarde tektury powinny być pakowane osobno,
  • w makulaturze nie mogą znajdować się druki ścisłego zarachowania oraz prace dyplomowe pochodzące od Promotorów.

 

Harmonogram zbiórki makulatury:

26.01.2018

23.02.2018

30.03.2018

27.04.2018

25.05.2017

29.06.2018

 

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do projektu!!!

 

Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności UEK


 


Z radością informujemy że, 5 stycznia 2018 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została członkiem CEEMAN - Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zarządzania w Dynamicznych Społeczeństwach. CEEMAN powstał w 1993 roku z myślą o rozwoju procesów zarządzania w gospodarkach państw Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zainteresowanych rozwojem edukacji w zakresie zarządzania, licząca ponad 225 członków z 54 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

 

CEEMAN sprzyja poprawie jakości procesów zarządzania i procesów zmian poprzez rozwój edukacji, badań, doradztwa, informacji, wsparcia sieciowego i innych powiązanych usług dla instytucji zorientowanych na rozwój w dziedzinie zarządzania i korporacji działających w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Jego holistyczne podejście do zjawiska zmian i przywództwa oparte jest na innowacyjności, kreatywności i poszanowaniu dla wartości kulturowych. Aktywność stowarzyszenia CEEMAN przejawia się m.in. poprzez organizowanie seminariów, programów badawczych, warsztatów, międzynarodowych konferencji itp., dotyczących programów i instytucji edukacyjnych.

 

Członkostwo KSB UEK w CEEMAN to kolejne po EFMD (European Foundation for Management Development) europejskie członkostwo Szkoły w elitarnym gronie instytucji zagranicznych takich jak: CBS - Cologne Business School (Niemcy), MIB School of Management (Włochy), BI Norwegian Business School (Norwegia), Corvinus University of Budapest - Corvinus Business School (Węgry), School of Business and Economics - Maastrich University (Holandia), ESIC Business & Marketing School (Hiszpania), SBS - Swiss Business School (Szwajcaria), Salford Business School (Wielka Brytania), Gordon Institute of Business Science - University of Pretoria, University of Stellenbosh Business School (Afryka Południowa), ISEE - Instituto Superior de Administracao e Economia (Brazylia) oraz instytucji z Polski m.in.: Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii. Do tego grona dołączył również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna istniejąca na rynku usług edukacyjnych od 1991 roku, oferująca ponad 80 kierunków studiów podyplomowych, studia MBA, studia podyplomowe typu MBA, menedżerskie studia dedykowane dla firm oraz kursy i szkolenia. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 800 studentów rocznie, a z jej oferty skorzystało do tej pory ponad 27 000 osób. W naszej działalności stawiamy na szeroką współpracę z otoczeniem biznesowym, dlatego kooperacja Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK z CEEMAN da możliwość czerpania z doświadczeń oraz korzystania z usług tej rozległej globalnej sieci. Pozwoli to na dostarczanie wiedzy dostosowanej do potrzeb otoczenia w perspektywie długofalowej, umożliwi ciągłe podnoszenie kwalifikacji, umiejętności, a tym samym osiągnięcie celów osobistych i zawodowych studentów oraz celów biznesowych podmiotów rynku.

 

 W perspektywie funkcjonowania Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK członkostwo w stowarzyszeniu CEEMAN umożliwi przede wszystkim poddanie się międzynarodowej akredytacji instytucjonalnej stowarzyszenia - IQA (International Quality Accreditation), która potwierdza najwyższą jakość prowadzonych programów. Umiejętne wykorzystanie atutu, jakim jest akredytacja otwiera dodatkowo drzwi na arenie międzynarodowej i sprzyja zwiększaniu umiędzynarodowienia naszej Uczelni, co w obecnym czasie stanowi niezwykle istotny czynnik rozwoju. Budowanie kultury internacjonalizacji uczelni wyższych jest również ważnym elementem polityki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które stawia na umiędzynarodowienie polskiej nauki. Krakowska Szkoła Biznesu UEK poprzez rozszerzanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami konsekwentnie realizuje cele, które zostały wyznaczone w strategii Szkoły na najbliższe lata oraz świadomie wzmacnia jakość i efektywności kształcenia.

 

dr hab. Piotr Buła, prof. nadzw. UEK

Dyrektor KSB UEK

Prof. UEK w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego

 

 
 

 

                                
 Nasi reprezentanci sportów zimowych Magdalena Niewiadoma w narciarstwie alpejskim i Dawid Wal w snowboardzie na Akademickich Mistrzostwach Małopolski pokazali klasę.

 

 W bardzo trudnych warunkach Magda w gigancie zajęła II miejsce a w slalomie dyscyplinie wymagającej większych umiejętności technicznych I miejsce. Natomiast Dawid w obydwu konkurencjach nie dał szans rywalom zajmując najwyższe podium.

 

 Drużynowo w narciarstwie UEK zajął III miejsce a naszym studentom w snowboardzie udało się zdobyć II miejsce, do pierwszej Politechniki  Krakowskiej zabrakło 2 pkt. na 104.


 

 

 

 

 

 

 


Dnia 30 listopada 2017 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została przyjęta do grona członków stowarzyszonych organizacji ASPIRE (Association of IT & Business Process Services Companies), która zrzesza firmy z sektora IT i zawansowanych usług biznesowych; Business Process Outsourcing (BPO).  

 

ASPIRE jest jednym z wiodących stowarzyszeń biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej i skupia ponad 180 podmiotów, głównie firm o zasięgu międzynarodowym takich jak np.: ABB, AON, Capita, Cisco, Electrolux, Google, HSBC, IBM, International Paper, Motorola Solutions, Sabre, State Street i wiele innych.

 

 Celem stowarzyszenia ASPIRE jest wzmacnianie modelu biznesowego w powiązanych branżach, pomoc jego członkom w zwiększeniu ich przewagi konkurencyjnej poprzez identyfikację wspólnych aspiracji, ułatwienie tworzenia sieci kontaktów i wymiany informacji oraz umożliwienie odpowiedniej i ukierunkowanej współpracy z kluczowymi interesariuszami w miastach, gdzie działają członkowie.

 

W sektorze outsourcingu w Krakowie pracuje blisko 70 tysięcy osób, tym samym jest to najważniejszy ośrodek usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej i ósmy na świecie wg. globalnego rankingu Tholons Services Globalization Index 2017. Współpraca Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z organizacją ASPIRE to kolejny etap zacieśnienia relacji z dynamicznie rozwijającym się międzynarodowym środowiskiem biznesowym, która pozwala na stworzenie oferty dydaktycznej na najwyższym poziomie, dopasowanej do aktualnych potrzeb rynku.

 

 

 

 
Bardzo atrakcyjna oferta rządu Tajwanu: całościowe stypendium (pokryte koszty pobytu, życia, ubezpieczenia oraz czesnego) aplikacja on-line do 16marca 2018

http://web.icdf.org.tw/ICDF_TSP/WelcomeStart.aspx 

Szczegóły programów znajdują się w poniższych plikach.
2018 TaiwanICDF International Higher Education Scholarship Program
Study Programs Available for TaiwanICDF Scholarship Application  

 

Kontakt w UEK: Sylwia Rutkowska, Biuro programów Zagranicznych, tel. 12 2935472


Centrum Językowe UEK uzyskało w styczniu 2018 akredytację językową międzynarodowego panelu akredytacyjnego EAQUALS.

 

EAQUALS jest międzynarodową organizacją zrzeszającą instytucje i organizacje zajmujące się edukacją językową na wszystkich etapach kształcenia i w każdym kontekście edukacyjnym. Celem tej organizacji, założonej w 1991 roku, jest promowanie oraz gwarantowanie wysokiej jakości nauczania języków obcych. EAQUALS działa pod auspicjami Rady Europy jako  organizacja pozarządowa oraz posiada status uczestniczący Rady Europy. Jest konsultantem Komisji Europejskiej w sprawach edukacji językowej, współpracuje z Europejskim Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML, Graz), Stowarzyszeniem ALTE (Association of Language Testers in Europe), a także jest współpracownikiem dwóch komitetów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). 

 

System akredytacyjny wywodzący się ze statutowych Kart EAQUALS jest bardzo rygorystyczny i ściśle określony. Spełnienie jego standardów zapisanych w Zasadach Inspekcji EAQUALS  pozwala na uzyskanie międzynarodowej akredytacji i uzyskanie statusu członka akredytowanego EAQUALS. Oznacza to prestiż dla naszego Uniwersytetu, jak również zwiększa atrakcyjność całej Uczelni przez gwarancję jakości oferowanych kursów lektoratowych. Dzięki niej nasze Centrum Językowe znalazło się wśród elitarnych organizacji, dla których nauczanie języków obcych jest kwestią priorytetową. Wśród członków stowarzyszonych i wspierających Eaquals są British Council, Goethe-Institut, Instituto Cervantes czy Oxford University Press. Akredytacja Eaquals dla CJ UEK niesie za sobą możliwość zabierania głosu na forum polskim i międzynarodowym w dyskusji na temat kształtu edukacji językowej w szkolnictwie polskim, zarówno średnim, jak i wyższym.

 

Centrum Językowe UEK otrzymało najwyższą ocenę w 5 z  12 kategorii. Jest to ocena przyznawana instytucjom, które przewyższają standardy wymagane przez EAQUALS i w tych kategoriach utrzymują najwyższy poziom. EAQUALS uznało, że środowisko nauczania, obsługa studentów, zatrudnienie pracowników, komunikacja wewnętrzna oraz komunikacja zewnętrzna wykraczają znacznie poza podstawowe wymagania tej organizacji.

 

 Jesteśmy pierwszą jednostką na Uczelni, która zdobyła międzynarodową akredytację  (a czwartym centrum językowym na wyższych uczelniach w Polsce), a tym samym wpisujemy się w zalecenia Ministerstwa dotyczące umiędzynarodowienia. Zaproponowane w „Programie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego" działania mają m.in. służyć realizacji następujących celów:  podnoszenie konkurencyjności polskich uczelni na rynku międzynarodowym, poprzez poprawę jakości kształcenia. Dotyczy to pobudzenia kreatywności oraz podniesienie kompetencji i umiejętności kadr akademickich, studentów i absolwentów polskich uczelni.

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszamy na 5th AIB-CEE Chapter Annual Conference, której tegorocznym organizatorem jest Katedra Handlu Zagranicznego UEK.

 

Konferencja jest organizowana pod auspicjami prestiżowego stowarzyszenia naukowego Academy of International Business (AIB), mającego swoją siedzibę w Michigan (USA).  

 

Zgodnie z tematem przewodnim konferencji "International Entrepreneurship as the bridge between international economics and international business", naszą aspiracją jest połączenie przedstawicieli ekonomii międzynarodowej z badaczami biznesu międzynarodowego, a spoiwem tej współpracy ma być przedsiębiorczość międzynarodowa, która zakorzeniona jest zarówno w ekonomii, jak i w zarządzaniu.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 września 2018 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

W załączeniu wstępne informacje (Call for Papers ), a nasza strona konferencyjna www.aibcee2018.uek.krakow.pl będzie na bieżąco aktualizowana. 

 

Liczymy na spotkanie z Państwem podczas konferencji.

 

Z wyrazami szacunku (w imieniu Komitetu Organizacyjnego)
    Krzysztof Wach
    Marek Maciejewski
    Łukasz Puślecki


Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii UAM
(http://socjologia.amu.edu.pl/),

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego
(http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/)

oraz The Haverford Institute of Public Sociology
(http://www.haverfordinstitute.org/),

 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt."A Centennial of : Inspiration of Thomas and Znaniecki's Work for Sociological Scholarship on theContemporary Globalization Processes", która odbędzie się w dniach 24-25 maja 2018r., w Poznaniu. Mając na uwadze ogromne znaczenie dzieła "The Polish Peasant in Europe and America" dla światowej socjologii, jak również wkład samego Znanieckiego wjej rozwój, Organizatorzy pragną - z okazji setnej rocznicy publikacji "Chłopa polskiego w Europie i Ameryce" - zaprosić wszystkich zainteresowanych do zastanowienia nad aktualnością tego dzieła dla współczesnych badań socjologicznych oraz zachęcić do nowego odczytania tej przełomowej pracy, w kontekście przemian współczesnego świata.Szczegółowe informacje odnośnie tematyki konferencji oraz obowiązującychterminów znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem:
http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/144-the-polish-peasa-nt-in-europe-and-america-symposium-2018

Konferencję swoim patronatem objęło Polskie Towarzystwo Socjologiczne(http://pts.org.pl/)

Językiem konferencji jest język angielski.

Zachęcamy do udziału i dalszego kolportażu informacji o konferencji!

Komitet Organizacyjny konferencji:
dr hab. Jerzy Kaczmarek (Przewodniczący): jkaczmar@amu.edu.pl
mgr Piotr Luczys: lurys-granat@wp.pl
dr hab. Marek Nowak: kawon.m@amu.edu.pl
dr hab. Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl
prof. Suava Salameh: smsalameh@gmail.com

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip