Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Nowa umowa Wydziału Finansów i Prawa z Komisją Nadzoru Finansowego.

 

W dniu 13 lipca Dziekan Wydziału Finansów i Prawa  dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego dr hab. Marek Chrzanowski podpisali umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Na mocy zawartej umowy ukończenie prowadzonego na Wydziale Finansów i Prawa kierunku studiów Rynki finansowe, specjalność Doradztwo Inwestycyjne (studia stacjonarne II stopnia) będzie uprawniało do wpisu na listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu.

 

Rynki Finansowe to nowy kierunek studiów na Wydziale Finansów i Prawa, którego uruchomienie nastąpi w październiku 2017 r. Kierunek ten prowadzony jest przy Katedrze Rynków Finansowych, której kierownikiem jest Prof. dr hab. Jan Czekaj.

 

W imieniu JM Rektora Prof. UEK dra hab. inż. Andrzeja Chochóła rozmowy negocjacyjne z Przewodniczącym KNF prowadził dziekan Wydziału FiP dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK. Koordynatorem nowego kierunku będzie dr Paweł Oleksy, który z dużym zaangażowaniem brał udział w negocjowaniu warunków umowy z Komisją Nadzoru Finansowego.

 

Szczegółowe informacje na temat nowego kierunku studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału Finansów i Prawa. 

 

Miło nam poinformować, że Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego uchwałą nr 23/2017 w skład Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na okres kadencji obejmującej lata 2017-2022 powołał pięciu pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aż troje z nich jest pracownikami Katedry Finansów (Wydział Finansów i Prawa), są to: prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Przewodniczący Komitetu Głównego OWE , dr Anna Moździerz - członek Komitetu Głównego OWE oraz mgr Radosław Ślusarczyk - Sekretarz Naukowy. Skład osobowy reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie uzupełniają: dr Ryszard Kowalski oraz
dr Grzegorz Wałęga
(Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych).

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady. Każda edycja Olimpiady podporządkowana jest myśli przewodniej. Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dotychczasowych trzydziestu edycjach Olimpiady wzięło udział ponad 310 tys. uczniów, a do samych tylko zawodów XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie ponad 11,5 tys. uczniów. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, pracowników naukowo-badawczych na renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych (m.in. Stanford University oraz University of Chicago)
i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.


Więcej o OWE na http://owe.pte.pl/

 

Miło nam poinformować, że Rada Narodowego Centrum Nauki wybrała prof. UEK dr hab. Piotra Bułę do Zespołu Ekspertów w panelu tematycznym „HS 4 Jednostka, instytucje, rynki - konkurs Preludium".

 

Zgodnie z zapisem ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2016, poz. 1071), Dyrektor na wniosek Rady NCN powołuje Zespoły Ekspertów w celu dokonywania ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowania list rankingowych.

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk
i obserwowalnych faktów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.
W jego ofercie znajduje się jedenaście stałych typów konkursów, skierowanych do różnych grup badaczy oraz konkursy nieregularne, zwykle ogłaszane we współpracy z partnerami zagranicznymi. 


Więcej o NCN na http://www.ncn.gov.pl/


W dniu 28 czerwca 2017 r.  podpisany został list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w KrakowieMinisterstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Bankiem Pocztowym w sprawie realizacji projektu "Własnościowe dla Rodziny 500+" w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG.  Projekt przygotowywany jest z myślą o rodzinach – beneficjentach programu 500+.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Wydziału Finansów i Prawa http://fip.uek.krakow.pl/podpisanie-listu-intencyjnego-dotyczacego-programu-wlasnosciowe-dla-rodziny-500/ 

 

 

 


I edycja studiów podyplomowych "Menedżer Produktów Żywnościowych"!

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą przez wykładowców z Wydziału Towaroznawstwa UEK oraz praktyków. Na zakończenie słuchacz otrzyma dyplom ukończenia studiów oraz certyfikat FMEA.

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 TRWA DO 20. WRZEŚNIA 2017 ROKU

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz kompletność złożonych dokumentów.

 

 Wymagane dokumenty:
1). kwestionariusz osobowy,
2). karta zgłoszenia dla zakładu pracy (jeśli zgłasza pracodawca),
3). kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu) ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
4). kserokopia dowodu osobistego oraz dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie,
5). potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty można składać w Sekretariacie Katedry Towaroznawstwa Żywności ul. Sienkiewicza 5 (II piętro) lub wysyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Katedra Towaroznawstwa Żywności
ul. Sienkiewicza 5
30-033 Kraków
 


Wszelkie szczegóły na stronie internetowej Katedy w zakładce studia podyplomowe

Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na spmpz@uek.krakow.pl

ZAPRASZAMY!

 


Miło nam poinformować, że w dniu 22 czerwca 2017 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A.  powołało w skład Rady Nadzorczej Banku

 

prof. UEK dr. hab. Mariusza Andrzejewskiego

– Dziekana Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Drodzy Maturzyści!

 

Serdecznie gratulujemy Wam zdania egzaminu dojrzałości oraz mamy zaszczyt przywitać Was w murach naszej Uczelni. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkich nowoprzyjętych studentów do rozpoczęcia przygody z Uczelnią od wyjazdu integracyjnego - Obozu Beana.

 

Czym jest Obóz Beana?

Gwarantujemy Wam, że ten wyjazd będzie jednym z najbardziej niezapomnianych tygodni jakie przeżyliście! Obóz Beana to nie tylko dobra zabawa, ale też moc niezbędnych i praktycznych informacji na temat studiowania, działalności w organizacjach studenckich, wyjazdów zagranicznych czy radzenia sobie z sesją. Ponadto mnóstwo atrakcji takich, jak paintball, park linowy, warsztaty taneczne, sesja na bardzo wesoło, color fun, zmagania Beanków, ognisko, plaża, imprezy przebierane... I nagle okazuje się, że 1 października nie będzie taki straszny!

 

Kiedy?

28.08 - 3.09.2017 r.

 

Gdzie?

Ośrodek Wypoczynkowy „Ptaszyniec" w Bocheńcu, k. Kielc

 

Cena?

450zł. Obejmuje dojazd, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, ubezpieczenie i wszystkie atrakcje!

 

Zapisy?

Zapisy ruszają 12 lipca aż do wyczerpania miejsc!

 

Więcej szczegółów znajdziecie na:

http://obozbeana.pl/ 

https://www.facebook.com/obozbeana/

 


Prof. UEK dr hab. Joanna Krasodomska została członkiem   Academic Research Support Group powołanej przez International Integrated Reporting Council (IIRC), https://integratedreporting.org/.


Grupie przewodniczą: Dr Laura Girella (IIRC, University of Ferrara) i  Prof. Cristiano Busco (University of Roehampton oraz LUISS University), a w jej skład wchodzą przedstawiciele: Birmingham Business School, Athens University of Economics and Business, Pakistan Institute of Corporate Governance, University of Amsterdam, Sant'Anna School of Advanced Studies - Pisa oraz University of Duisburg-Essen.


Celem Grupy jest identyfikacja i analiza badań dotyczących sprawozdawczości zintegrowanej oraz informowanie o nich IIRC, społeczności akademickiej i praktyki gospodarczej http://mailchi.mp/theiirc/iirc-newsletter-690225?e=9b6094545e#Academic 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip