Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że w dniu 30 czerwca br. Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo - Ekonomicznego.

 

Tytuł nadania najbardziej prestiżowego wśród naukowców honorowego wyróżnienia wręczył Jego Magnificencji Prof. UEK dr hab. inż. Andrzejowi Chochołowi Rektor Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo - Ekonomicznego Profesor Anatolii Mazaraki.
W uroczystościach udział wzięła delegacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Po odebraniu tytułu prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół wygłosił wykład na temat „Współczesne dylematy szkolnictwa wyższego w Polsce."


Serdecznie gratulujemy Jego Magnificencji Rektorowi UEK tego szczególnego wyróżnienia.

 

 

Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo - Ekonomiczny (KNUTE) został założony w 1946 roku. Placówka posiada status państwowy i składa się z pięciu wydziałów, które kształcą obecnie ok. 40 tysięcy studentów.  Do głównych zadań uczelni, aktywnie działającej  w zakresie badań naukowych i edukacji, należy kształcenie nowej kadry przedsiębiorców i specjalistów z dziedziny ekonomii, bankowości i finansów, podejmowanie szeregu działań mających na celu ujednolicenie ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Przedstawiciele KNUTE są autorami innowacyjnych prac badawczych, mających wymierny wpływ na społeczno-ekonomiczny rozwój Ukrainy.

 

 Kijowski Uniwersytet Handlowo - Ekonomiczny prowadzi aktywną działalność międzynarodową na płaszczyźnie regularnej wymiany studentów w ramach grantów i programów unijnych (ERASMUS+, JEAN MONNET, TEMPUS), a także stale współpracuje ze społecznością akademicką z uczelni partnerskich, przede wszystkim z Polski, Francji, Kanady oraz  Stanów Zjednoczonych.

 

W marcu 1996 roku nasza uczelnia zawarła z Uniwersytetem w Kijowie  umowę o współpracy, uzupełnianą przez następne lata o szereg Programów Wykonawczych, definiujących i konkretyzujących poszczególne zagadnienia dotyczących wspólnych działań (m.in. projekty badawcze, seminaria i publikacje naukowe, obustronne wymiany studentów, współpracę w ramach programów unijnych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polsce została powierzona organizacja najbardziej spektakularnego wydarzenia w działaniach UNESCO, jakim jest sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa. Decyzję podjęto przy aplauzie ok. tysiąca delegatów ze 190 krajów na zakończonej niedawno 40. sesji w Stambule. W przyszłym roku sesja Komitetu odbędzie się w Krakowie – mieście wpisanym na Listę światowego dziedzictwa już w 1978 roku. Decyzję o organizacji sesji w jednym z pierwszych dwunastu miejsc wpisanych na tę Listę podjęto ostatniego dnia obrad, które przerwano ze względu na niepokoje związane z nieudaną próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji.

 

Obrady będą kontynuowane w październiku tego roku w Paryżu, gdzie znajduje się główna siedziba UNESCO. W tym czasie zaszczytne przewodnictwo Komitetu Światowego Dziedzictwa przejmie przedstawiciel Polski, którego kandydaturę na to stanowisko jednomyślnie zaaprobowali delegaci zgromadzeni w Stambule. Jest nim przewodniczący Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, profesor Jacek Purchla, wybitny znawca problematyki ochrony i konserwacji dziedzictwa kulturalnego,  twórca i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Powierzenie Polsce przewodnictwa i organizacji tej niezwykle ważnej sesji UNESCO, decydującej o działaniach ochronnych wobec najbardziej wartościowych dóbr kultury i przyrody na całym świecie, jest wyrazem międzynarodowego uznania wkładu naszego kraju dla ratowania i konserwacji dziedzictwa, zgodnie kryteriami Konwencji UNESCO z 1972 roku w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. 

Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego UEK zaprasza na konferencję naukową pt.:

 

„Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej”,

 

która odbędzie się na terenie Uczelni w dniach 13–14 października 2016 r.

 

Konferencja w zamierzeniu organizatorów ma skupić się na czterech głównych nurtach rozważań: koncepcji prawa w islamie oraz relacji islam a prawo międzynarodowe; statusie jednostki w islamie; wolności religijnej w świecie islamu; oraz cywilizacyjno-kulturowych uwarunkowaniach islamu.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania propozycji wystąpień z myślą o wpisaniu się w jeden z zaproponowanych nurtów dyskusji.

Dokładny opis konferencji oraz przykładowe zagadnienia wystąpień i tematów dyskusji można znaleźć (tutaj)

W przypadku jakichkolwiek pytań organizatorzy proszą o kontakt:
magonk@uek.krakow.pl 

Jesteś osobą otwartą, kontaktową i towarzyską?

 

Interesują Cię miedzynarodowe przyjaźnie, nowe osoby lub chciałbyś podszkolić języki obce?

 

Już dziś zaaplikuj do Programu Mentor, a w przyszłym semestrze będziesz miał okazję zaopiekować się jednym z wielu studentów zagranicznych, którzy przyjadą na UEK w ramach programów wymian studenckich!

 

https://www.facebook.com/events/293247641033311/?__mref=message

 Informacja opublikowana w "Pulsie Biznesu" 17 lipca 2016 r. "

                                                                                                                     Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że nowe studia podyplomowe „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA” realizowane przez Katedrę Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów otrzymały akredytację the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Kwalifikacja ACCA została oficjalnie uznana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i jest jedną z najpopularniejszych oraz najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

Dzięki przyznanej akredytacji, począwszy od roku akademickiego 2016/2017 absolwenci studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”, będą mieli możliwość ubiegania się o zwolnienie z 9 egzaminów ACCA, tj. z modułów F1 - F4 (na podstawie dyplomu ukończenia studiów) oraz z modułów F5 – F9 po zdaniu  egzaminów ze wskazanych przedmiotów na zasadach zgodnych ze sposobem egzaminowania ACCA.

Szczegółowe informacje na temat nowych studiów podyplomowych pojawią się niebawem na stronie internetowej Uczelni, a rozpoczęcie zapisów planowane jest od 1 września 2016 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

 

Według Magazynu Home&Market Program Executive MBA i kierunek studiów podyplomowych „Handel i zarządzanie sprzedażą" realizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK zostały uznane za najlepsze studia!

 

   

 „Home & Market", nr 6 czerwiec 2016 r.

 

 Informacja opublikowana w "Pulsie Biznesu" 17 lipca 2016 r. "

 

Świeży na UEK?

Mamy dla Ciebie receptę, co zrobić byś nie czuł się sam przez pierwsze miesiące studiów.

Obóz adaptacyjny ŚwieŻak gwarantuje Ci, że poznasz mnóstwo nowych, świetnych ludzi z którymi nigdy nie będziesz się nudził,  oprócz tego spędzisz niezapomniane wakacje w górach i przeżyjesz imprezę życia!

Kiedy?

1-7 września

Gdzie?

Kraków - pierwszy dzień spędzamy w Krakowie, jest to swojego rodzaju wprowadzenie do życia studenckiego -  poznajemy miasto i spędzamy noc w akademiku Merkury.

Murzasichle -  jesteśmy tam przez pozostałe 6 dni. Jest to niewielka miejscowość położona nieopodal Zakopanego, cechująca się nieziemskimi widokami na szczyty Tatr i ŚWIEŻYM powietrzem prosto z gór.

Czego więcej chcieć? DODATKOWYCH ATRAKCJI!

Tramparty - czyli, impreza w tramwaju!

Poolparty - basen, góry i świeżaki!

Legendarny ślizg na klacie!

Góralska impreza z ogniskiem!

Gra wiejska!

Trippin day!

Imprezy tematyczne i wiele, wiele innych!

Za ile?

450 PLN

Jeszcze się zastanawiasz?

Zapisy  
www.facebook.com/oboz.swiezaka
www.psuek.pl/swiezak


                                                                                                                     Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, że nowe studia podyplomowe „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA” realizowane przez Katedrę Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów otrzymały akredytację the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Kwalifikacja ACCA została oficjalnie uznana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i jest jedną z najpopularniejszych oraz najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości.

Dzięki przyznanej akredytacji, począwszy od roku akademickiego 2016/2017 absolwenci studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA”, będą mieli możliwość ubiegania się o zwolnienie z 9 egzaminów ACCA, tj. z modułów F1 - F4 (na podstawie dyplomu ukończenia studiów) oraz z modułów F5 – F9 po zdaniu  egzaminów ze wskazanych przedmiotów na zasadach zgodnych ze sposobem egzaminowania ACCA.

Szczegółowe informacje na temat nowych studiów podyplomowych pojawią się niebawem na stronie internetowej Uczelni, a rozpoczęcie zapisów planowane jest od 1 września 2016 r.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH

 

 

Według Magazynu Home&Market Program Executive MBA i kierunek studiów podyplomowych „Handel i zarządzanie sprzedażą" realizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK zostały uznane za najlepsze studia!

 

   

 „Home & Market", nr 6 czerwiec 2016 r.

 

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej od lat stanowi miejsce spotkania praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma służyć realizacji wspólnych projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego, które będą prezentowane na Kongresie. Co roku Kongres gromadzi około 700 uczestników z Polski, kilkunastu państw Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Azji Centralnej. Wielu z uczestników to przedstawiciele uczelni wyższych.

 

W tym roku w ramach Kongresu odbędzie się dodatkowo konferencja podsumowująca projekt „Europejski Uniwersytet Wschodni”, mający na celu promocję Lublina jako miasta akademickiego, pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej Lublina dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego, a także wsparcie polityk uczelni lubelskich w zakresie pozyskania studentów zagranicznych. Podczas konferencji chcemy podzielić się zdobytymi w projekcie doświadczeniami i dobrymi praktykami, które mogą okazać się dla Państwa pomocne w kontekście pozyskiwania studentów zagranicznych.

 

Konferencja podsumowująca odbędzie się w ramach linii „Nauka i edukacja”, jednej z 12 linii tematycznych Kongresu.


Rejestracja na Kongres otwarta jest do 18 września i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Kongresu. Program oraz wszelkie dodatkowe informacje, w tym odnośnie specjalnych gości Kongresu, uzyskać można na stronie internetowej Kongresu www.kongres.lublin.eu , pod adresem e-mail: kongres@lublin.eu oraz numerami telefonów biura organizacyjnego Kongresu: +48 81 466 28 57 lub 59.

27 czerwca 2016 roku
prof. Józef Pociecha
duzarodzina.pl
"Stan zagrożenia: demografia spada"


27 czerwca 2016 roku
Krzysztof Racoń
hej.mielec.pl
"Historia dwóch jezior na fotografiach Krzysztofa Raconia. Wystawa dostępna w Galerii JARTE"


27 czerwca 2016 roku
prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski
strefabiznesu.gazetalubuska.pl
"Ile kosztują nas urzędnicy?"


27 czerwca 2016 roku
Michał Chrobot
em.kielce.pl
"Nowy prezes PTKM"
termedia.pl
"Jest nowy prezes Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych"
radio.kielce.pl
"Michał Chrobot prezesem Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych"

27 czerwca 2016 roku
prof. Jerzy Hausner
Dziennik Polski
"Polska w pułapce średniego rozwoju"


24 czerwca 2016 roku
prof. Tadeusz Grabiński
inpoland.pl
"Rząd szykuje super system antyplagiatowy. Powody do obaw może mieć wielu z nas..."

24 czerwca 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
whatnext.pl
"Początek wakacji tuż tuż, ale to nieprawda, że w Krakowie króluje nuda"
gorlice24.pl
"To były piękne dni"

24 czerwca 2016 roku
Czesław Kisiel
Money.pl
"Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję"

24 czerwca 2016 roku
Michał Chrobot
rynekzdrowia.pl
"Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych ma nowego prezesa i zarząd"


23 czerwca 2016 roku
prof. Aleksander Surdej
Polska Gazeta Krakowska
"Nowe twarze polskiej dyplomacji"
polskieradio.pl
"Sejmowa komisja za kandydatem na polskiego ambasadora w Rosji"


22 czerwiec 2016 roku
Artur Chodacki
pap.pl
money.pl
inwestycje.pl
interia.pl
gpwinfostrefa.pl
bankier.pl
"BANK ZACHODNI WBK SA Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A."


22 czerwca 2016 roku
prof. Józef Pociecha
fronda.pl
telewizjarepublika.pl
tygodniksolidarnosc.com
"Czy Polsce grozi katastrofa demograficzna?"


22 czerwca 2016 roku
Aneta Raczek, absolwentka UEK
pulshr.pl
"Powołano nowy zarząd Ferro"

 

20 czerwca 2016 roku
Maria Sierpińska
Bankier.pl
"Powołanie osób nadzorujących"
gpwinfostrefa.pl
"STALPRODUKT SA Powołanie osób nadzorujących"
inwestycje.pl
"STALPRODUKT: Powołanie osób nadzorujących (ESPI)

 

20 czerwca 2016 roku
prof. Janina Filek
Polska Gazeta Krakowska
"Radny zaatakował za komentarz w gazecie"
naszemiasto.pl
"Olkusz. Radny zaatakował za komentarz w gazecie"


19 czerwca 2016 roku
dr Urszula Bukowska
czasbochenski.pl
"Kultura Hiszpanii lepiej znana"


19 czerwca 2016 roku
prof. Jerzy Hausner
wartowiedziec.org
"Bezpieczne finansowanie rozwoju. BGK dla JST"


17 czerwca 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

portaledukacyjny.krakow.pl
"Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości"
perspektywy.pl
"Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości"
wyborcza.pl
"Centrum Kreatywności i Dizajnu - przy UE zamiast w Nowej Hucie"

17 czerwca 2016 roku
Fundacja GAP
Rzeczpospolita
"Turkusowa organizacja"

17 czerwca 2016 roku
Michał Sowa
Polska Gazeta Krakowska
"Moim zdaniem"

16 czerwca 2016 roku
prof UEK dr hab inż. Andrzej Chochół
glos24.pl
"Znaczenie rodziny Goetzów Okocimskich"

 

16 czerwca 2016 roku
Marcin Pulchny,
absolwent AE w Krakowie
pap.pl
money.pl
magazynwesele.pl
inwestycje.pl
interia.pl
gpwmedia.pl
gpwinfostrefa.pl
bankier.pl
"INTEGER.PL SA Powołanie członków Zarządu IV kadencji."

 

16 czerwca 2016 roku
Iwona Ziomek, absolwentka AE w Krakowie
wyborcza.biz
wpolityce.pl
wp.pl
wnp.pl
wirtualnemedia.pl
wiadomoscihandlowe.pl
wgospodarce.pl
spedycje.pl
rmf24.pl
onet.pl
log4.pl
inwestycje.pl
interia.pl
infowire.pl
gpwmedia.pl
gpwinfostrefa.pl
gospodarkapodkarpacka.pl
gazetaprawna.pl
dlahandlu.pl
biznes.onet.pl
"Przemysław Sypniewski nowym prezesem Poczty Polskiej"

 

16 czerwca 2016 roku
Prof. Jan Czekaj

rp.pl
"Pułapka frankowa prezydenta"

 

16 czerwca 2016 roku
dr Marcin Kędzierski
Gazeta Pomorska
"Brexit? Wielka Brytania może się rozpaść"15 czerwca 2016 roku
prof. Jerzy Hausner
portal.pwr.wroc.pl
"Tak dla nauk technicznych"

15 czerwca 2016 roku
Tomasz Styczyński
pulshr.pl
"Tomasz Styczyński w zarządzie Globe Trade Centre"

14 czerwca 2016 roku
prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół
erp24.pl
"Znamy Księgowego Przyszłości 2016"
erp-view.pl
"Znamy Księgowego Przyszłości 2016"
infor.pl
Znamy zwycięzców II edycji konkursu Księgowi Przyszłości
magazynit.pl
"Znamy Księgowego Przyszłości 2016"

14 czerwca 2016 roku
Michał Piotrowicz
Dziennik Wschodni
"Świdnik już ma, Kraśnik wciąż szuka"

10 czerwca 2016 roku
prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
Dziennik Gazeta Prawna
"Koniec mitu o pragmatycznym wicepremierze"


10 czerwca 2016 roku
prof. dr hab. Jerzy Hausner
Dziennik Polski
"Każdego, kto narzeka na władzę, pytam: a co ty zaproponowałeś?"

 

10 czerwca 2016 roku
dr Wojciech Zysk
Radio Kraków
"Wszystko o fairtrade"


10 czerwca 2016 roku
prof. Andrzej Wojtyna
Dziennik Gazeta Prawna
"Koniec mitu o pragmatycznym wicepremierze"

10 czerwca 2016 roku
prof. Jerzy Hausner
Dziennik Polski
"Każdego, kto narzeka na władzę, pytam: a co ty zaproponowałeś?"
Polska Dziennik Bałtycki
"Rozmowy o wartościach w biznesie"
Przełom Tygodnik Ziemi
"Kolejna debata o ożywieniu Rynku"
infowire.pl
"Ekonomia/kultura/wartości – How much is enough?"
wirtualnemedia.pl
"Ekonomia/kultura/wartości – How much is enough?"


9 czerwca 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
businessinsider.com.pl
"Ranking najlepszych polskich uczelni ekonomicznych"

9 czerwca 2016 roku
Dawid Borszowski
Echo Dnia
Nowiny
"To film o żołnierzu, który nie chciał zabijać Polaków"


9 czerwca 2016 roku
prof. Piotr Buła
Perspektywy
"Prestiż, renoma uznanie..."

8 czerwca 2016 roku
prof. Andrzej Jaki
khk.krakow.pl
"Nagrody - Lider Ochrony Środowiska oraz Grand Prix, przyznawanymi w plebiscycie Lidera Małopolski"
krakow.pl
"Krakowski Holding Komunalnym znów wygrywa!"

6 czerwca 2016 roku
Włodzimierz Kaczmara, absolwent UEK
gazetabilgoraj.pl
"Nowy dyrektor szpitala"

6 czerwca 2016 roku
prof. Jadwiga Berbeka
meetingplanner.pl
"Poland Meetings Impact przedstawi wartość branży spotkań w Polsce"

6 czerwca 2016 roku
Izabella Frączyk, absolwentka AE w Krakowie
bochnianin.pl
"Księgarnia BookBook: Spotkanie z Izabellą Frączyk"


6 czerwca 2016 roku
Izabella Frączyk, absolwentka AE w Krakowie

bochnianin.pl
"Księgarnia BookBook: Spotkanie z Izabellą Frączyk"

1 czerwca 2016 roku
prof. Ryszard Szostak

Dziennik Gazeta Prawna

"Koniec bezkarności skarbników i kierowników urzędów"


1 czerwca 2016 roku
prof. Jacek Purchla
tygodnik.com
"Nasze, nawet jeśli wraże"

31 maja 2016 roku
dr hab. Piotr Augustyniak
natemat.pl
"P. Augustyniak: Odnowić dialog"
 

30 maja 2016 roku
Rafał Brzoska, absolwent AE w Krakowie

Newsweek Polska
"BO LISTY NIE DOPISAŁY"

30 maja 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Onet.pl
"Rzeszów: firma Splentum innowatorem roku 2016"
sbp.pl
"Reforma czy rewolucja - losy nowej ustawy PSW i zmiany w przepisach antyplagiatowych" upjp2.edu.pl
"Sympozjum naukowe "Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski""
wprost.pl
"Jazda do banku "
dabrowagornicza.naszemiasto.pl
"WSB: wielka gala Innowator 2016"
wprost.pl
"Ile zarabiają absolwenci 30 największych szkół"
  
karierawfinansach.pl
"Studenci sprawdzili, jak zarządza się bankiem. Finał konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2015/2016"
bs.net.pl
"Studenci sprawdzili jak zarządza się bankiem"
pot.gov.pl
"ISAGA Summer School 2016 w Krakowie"
ochotnica.pl
"Badanie oferty turystycznej gminy"
galicjusz.pl
"Rzeszowski start up z nagrodą "Innowator Roku 2016""
konferencje-szkolenia.pl
"Finał pierwszej edycji konkursu dla studentów „Audit OdyssEY”, organizowanego przez Dział Audytu firmy doradczej EY"


30 maja 2016 roku
Mateusz Banasik, student UEK
rabka.pl
"Wyprawa do Gruzji"


30 maja 2016 roku
Rafał Prostak
radiokrakow.pl
"Polityka dla dorosłych: Jaka jest kondycja amerykańskiej demokracji?"


30 maja 2016 roku
Magdalena Nawłoka, absolwentka AE w Krakowie
bankier.pl
gpwinfostrefa.pl
interia.pl
inwestycje.pl
money.pl
pap.pl
"KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej - uzupełnienie informacji."


23 maja 2016 roku
prof. dr hab. Tadeusz Grabiński
krakow.pl
"Porozumienie z Małopolską Organizacją Turystyczną podpisane!"

23 maja 2016 roku
prof. UEK dr hab. Renata Seweryn
krakow.pl
"Porozumienie z Małopolską Organizacją Turystyczną podpisane!"

23 maja 2016 roku
prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka
krakow.pl
"Porozumienie z Małopolską Organizacją Turystyczną podpisane!"


23 maja 2016 roku
Artur Jachimowski
kierunekwodkan.pl
"Najlepiej uzdatniona"

21 maja 2016 roku
Michał Żabiński
Polska Dziennik Zachodni
"Ciekawie o biznesie, technologii i regionie"


20 maja 2016 roku
Dawid Sukacz, absolwent AE w Krakowie
gpwinfostrefa.pl
bankier.pl
interia.pl
inwestycje.pl
pap.pl
"Zmiana w składzie Rady Nadzorczej"


20 maja 2016 roku
Izabella Frączyk
o-you.pl
"Zapowiedź książki: Do trzech razy sztuka"

19 maja 2016 roku
dr Magdalena Jelonek, Katedra Socjologii UEK
bs.net.pl
"GPW zainaugurowała Szkołę Giełdową w Łodzi"
dziennik.pl
"Już wiadomo, co robią absolwenci studiów. Ministerstwo uruchomiło bazę"
forsal.pl
"Już wiadomo, co robią absolwenci. Oto kierunki, po których najłatwiej i najtrudniej o pracę"
gazetaprawna.pl
"Z dyplomem magistra wciąż łatwo o zatrudnienie. Wiemy, co dzieje się z absolwentami po studiach"
gpw.pl
"GPW zainaugurowała Szkołę Giełdową w Łodzi"
msn.com
"Z dyplomem magistra wciąż łatwo o zatrudnienie. Już wiemy, co dzieje się z absolwentami"
polskieradio.pl
"GPW zainaugurowała Szkołę Giełdową w Łodzi"
interia.pl
"Z dyplomem magistra wciąż łatwo o zatrudnienie. Już wiemy, co dzieje się z absolwentami"


19 maja 2016 roku
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK
rp.pl
"O gospodarce i sztuce w Zakopanem"
radiokrakow.pl
"43. Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"
pap.pl
"Teatr oraz gospodarka o obiegu zamkniętym tematami Sympozjum GAP"
rp.pl
"Sytuacja gospodarcza i perspektywy rozwoju gospodarczego Polski"
polskaprasa.pl
"Sytuacja gospodarcza i perspektywy rozwoju gospodarczego Polski"

18 maja 2016 roku
Prof. Andrzej Chochół, Rektor UEK

rachunkowosc.org
"Księgowi Przyszłości mierzą się z pracą półfinałową"
pap.pl
""Księgowi Przyszłości" - druga edycja ogólnopolskiego, drużynowego konkursu rozstrzygnięta"
gazetaprawna.pl
"Księgowi Przyszłości" druga edycja ogólnopolskiego, drużynowego konkursu rozstrzygnięta"

18 maja 2016 roku
Koło Naukowe Zarządzania Jakością
sigma-not.pl
"Jakość drogą do doskonałości"
kampuni.pl
"Czy warto posiadać certyfikat ISO?"

17 maja 2016 roku
Przemysław Lech Figarski
wnp.pl
"Zmiany w radzie nadzorczej Polimeksu-Mostostalu"


17 maja 2016 roku
Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska
alebank.pl
"Rynek finansowy: Medale Kopernika dla naukowców Strefa kodowana"


17 maja 2016 roku
Prof. dr hab. Stanisław Owsiak
alebank.pl
"Rynek finansowy: Medale Kopernika dla naukowców Strefa kodowana"


17 maja 2016 roku
TKN Wagabunda
imprezypodroznicze.pl
"Longandroll. Azja na deskach."

16 maja 2016 roku
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor UEK
erp-view.pl
"Księgowi Przyszłości mierzą się z pracą półfinałową"
infor.pl
"Księgowi Przyszłości mierzą się z pracą półfinałową"


16 maja 2016
NZS UEK
kulturatka.pl
"6. edycja DANCE WAVE-am na Uniwersytecie Ekonomicznym!"
studentnews.pl
"DANCE WAVE"

13 maja 2016 roku
Sławomir Obidziński, absolwent UEK
biznesalert.pl
cire.pl
defence24.pl
energetykon.pl
forsal.pl
gazeta.pl
money.pl
nettg.pl
onet.pl
parkiet.com
polskieradio.pl
pulshr.pl
radiomaryja.pl
stooq.pl
wp.pl
wyborcza.biz
wyborcza.pl
"Jest nowy prezes Węglokoksu"

 

12 maja 2016 roku
Parlament Studencki UEK
malopolskaonline.pl
"Happening „Bezpieczna Uczelnia” na Uniwersytecie Ekonomicznym z małopolskimi policjantami"

 

11 maja 2016 roku
KN Polityki Regionalnej
urbnews.pl
"Międzynarodowe Warsztaty i Konferencja Urbanistyczna „urban TRAINing – developing a communication system in Cracow”"


10 maja 2016 roku
Katedra Turystyki UEK
Rynek Turystyczny
"TRZECIA EDYCJA EVENTFOCUS JUŻ ZA NAMI!"

9 maja 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner

Gazeta Wyborcza
"Światowej sławy ekonomista, lord prof. Robert Skidelsky, z wizytą na Politechnice Gdańskiej"

 

9 maja 2016 roku
dr Marcin Kędzierski

gb.pl
"Projekt: dziecko. Czy program "Rodzina 500 Plus" uratuje Polskę?"

 

7 maja 2016 roku
Joanna Baczyńska, absolwentka AE w Krakowie

Dziennik Polski

"Nowa pani skarbnik"

 

7 maja 2016 roku
Prof. Andrzej Sokołowski
dziennikpolski24.pl
"Prawie pewną „szóstkę” można mieć za 780 mln"

 

6 maja 2016 roku
KN Zarządzania Jakością
dlastudenta.pl
„Jakość drogą do doskonałości” – podsumowanie XIII Sesji Naukowej z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością”


5 maja 2016 roku
prof. Piotr Buła, Krakowska Szkoła Biznesu
rp.pl
"Krakowska integracja MBA"

5 maja 2016 roku
KN Rynku Kapitałowego Index
studentnews.pl
"Konferencja finansowa Capital Market Days"


5 maja 2016 roku
Joanna Baczyńska, absolwentka AE w Krakowie
Polska Gazeta Krakowska
"Nowa skarbnik gminy"5 maja 2016 roku
Grzegorz Krawczyk, absolwent AE w Krakowie
dziennikteatralny.pl
"To będzie teatr bez przymiotników"


5 maja 2016 roku
dr Marek Benio
Dziennik Gazeta Prawna
"Plusy i minusy równej płacy"


5 maja 2016 roku
KN Nauk Politycznych UEK
radiokrakow.pl
"Konferencja "Rola sportu we współczesnym świecie""

4 maja 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prnews.pl
"Studenci sprawdzili jak zarządza się bankiem"
aktualnosciturystyczne.pl
"ISAGA Summer School 2016 w Krakowie"

 

2 maja 2016 roku
prof. Jacek Purchla
idziemy.pl
"Rektor PWTW u młodych Portugalczyków"Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Mapa

Linki

Bip