Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

 

Jeśli jesteś studentem ostatniego roku to ta informacja jest dla Ciebie! Aplikuj do 16 lipca, wyjedź po obronie!

 

Jak aplikować?

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny na www.kariery.uek.krakow.pl (dostępny po zalogowaniu -> Mój profil -> Ankiety i formularze).

2. Złóż dokumenty rekrutacyjne (tj. CV, poświadczenie znajomości języka obcego, średnia ocen, zaświadczenie o statusie studenta).

 

Jak wyjechać?

1.      Aplikuj do programu Erasmus+ posiadając status studenta.

2.      Znajdź pracodawcę.

3.      Zrealizuj praktykę w terminie 12 miesięcy od dnia obrony pracy dyplomowej.

 

Dodatkowe informacje:

1.      Wysokość miesięcznego grantu wynosi 500 - 600 euro.

2.     Konsultacje ws. wyjazdów odbywają się we wtorki oraz czwartki w godz. 13:00 – 15:00 w pokoju K2 w budynku Księżówka.

3.      Wszystkie informacje na temat praktyk znajdziesz na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kariery.

 

Pozdrawiamy,

Akademickie Centrum Kariery UEK

praktykierasmus@uek.krakow.pl     

tel. (12) 293 53 52

 

Projekt „Klasa Ekonomiczno-Menedżerska” to inicjatywa, której celem jest podnoszenie kompetencji z zakresu nauk ekonomicznych u uczniów szkół średnich. W tym tygodniu dobiegła końca kolejna edycja dwuletniego przedsięwzięcia organizowanego dla uczniów II LO w Krakowie.

 

W ramach projektu uczniowie z grupy stworzonego profilu ekonomiczno-menedżerskiego mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wykładowców naszej Alma Mater. Wśród wykładanych przez cztery semestry przedmiotów znalazły się takie jak: Ekonomia Menedżerska, Przywództwo Strategiczne, Zarządzanie strategiczne i operacyjne, czy Matematyka w naukach o zarządzaniu.

 

Finalne spotkanie wieńczące drugą już edycję współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w  Krakowie odbyło się 11 czerwca  o godz. 13: 30 na terenie Kampusu UEK.

 

W wydarzeniu udział wzięli absolwenci projektu, a także osoby zaangażowane w powstanie i realizację inicjatywy: prof. dr hab. Janina Filek, Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy UEK, która wręczyła uczniom pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w projekcie, dr Wioletta Nogaj, wicedyrektor II LO w Krakowie, dr Jakub Janus i dr Paweł Prysak, prowadzący zajęcia dla uczniów liceum oraz mgr Katarzyna Idziak, Kierownik Sekcji Promocji UEK koordynująca współpracę.

 

W trakcie spotkania odbył się również wykład pt.: „Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych” zaprezentowany przez dr Katarzynę Sanak-Kosmowską. Przybliżył on zebranym zasady kreowania własnego wizerunku w Internecie tak, by był atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.

 

Wszystkim uczestnikom klasy ekonomiczno-menedżerskiej II LO w Krakowie życzymy powodzenia oraz tego, żeby zdobyta podczas trwania projektu wiedza procentowała w przyszłości.

 

Do zobaczenia w murach naszego Uniwersytetu!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz rozwinąć swoje kompetencje?

 Zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy?

Zmienić zawód?

 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

zaprasza na dwusemestralne studia podyplomowe:

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Studia  adresowane są do osób zainteresowanych zagadnieniami zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach biznesowych, jak również non-profit oraz do tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności efektywnego pełnienia funkcji menedżerskich. Program studiów bazuje na najnowszych trendach w zarządzaniu pracownikami, opartym na dużym doświadczeniu zawodowym wykładowców oraz praktyków biznesu.

wejdź na: www.kzkl.uek.krakow.pl  i dowiedz się więcej

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Biuro studiów: Budynek Ustronie pok. 408C, tel. 12 293-51-57, e-mail: kzkl@uek.krakow.pl

 

Szanowni Państwo,

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD organizuje, we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, konferencję „Michal Kalecki and the Problem of International Equilibrium”, poświęconą myśli oraz ekonomicznym wpływom tego polskiego ekonomisty. Wydarzenie odbędzie się 
26 września 2019 r. w siedzibie OECD w Paryżu. Podczas paneli uczestnicy skoncentrują się wokół zagadnień dotyczących równowagi międzynarodowej, problemu zadłużenia międzynarodowego i osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia w gospodarce.

Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter wydarzenia oraz udział uznanych ekonomistów polecamy zainteresowanie konferencją.

Call for papers (do 300 słów) mija 21 czerwca br.

Abstrakt prosimy przesłać na adres:

paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl

Ulotka

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które otrzymały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W konkursie przewidziane są nagrody finansowe, m.in. w kategorii rozpraw doktorskich jest pula nagród to 8 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie zostały opisane na stronie internetowej Funduszu:

www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu/ Konkursy / Magisterski

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi regulaminu, warunków składania prac można się kontaktować z pracownikiem Biura Funduszu, p. Tomaszem Wojakowskim:

tel. 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl oraz pwi@pfron.org.pl

Jesteś studentem kierunku związanego z biznesem, administracją, prawem, technologiami informacyjnymi lub usługami?

 

Weź udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT.

 

Ankieta zajmie ok. 15 minut i dostępna jest do końca czerwca.

 

Link do ankiety:

https://pbs.pl/eurostudent 

 

Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

 

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

 

Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na stronę: 
https://www.eurostudent.eu/   lub napisz: eurostudent@pbs.pl

 

 

W dniu 5 czerwca podczas uroczystej gali, zorganizowanej w Warszawie przez Polską Izbę Przemysłu Targowego, studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odebrali nagrody. Zdobyli je w ogólnopolskim konkursie odbywającym się pod hasłem „Targi 4.0”.

 

W kategorii „spot promocyjny” III miejsce zajęły Joanna Dobosz i Izabela Skrzyniarz (Wydział Zarządzania). W kategorii „esej” II miejsce przypadło Arlecie Bieniek oraz Gabrieli Golanowskiej (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem), III miejsce - Dorota Orlińska (Wydział Zarządzania). Z kolei w kategorii „prezentacja multimedialna” na II miejscu uplasowali się Marlena Kapusta i Paweł Płaza (Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)

 

Studentom towarzyszył dr hab. Marcin Gębarowski z Katedry Zarządzania Procesowego – pasjonat targów i inicjator udziału reprezentantów naszej uczelni w konkursie.

 

Więcej informacji o gali można przeczytać na stronie:

https://polfair.pl/dwa-konkursy-jedna-gala

 

 

 

Z radością i dumą informujemy, że dr Michał Możdżeń został laureatem V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii i historii ekonomii.

Praca pt. Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce została obroniona na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Jerzy Hausner.

Wspomniana inicjatywa  jest wydarzeniem organizowanym przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 2010 r. Jej głównym założeniem jest chęć upamiętnienia postaci i dorobku Profesora Wacława Wilczyńskiego oraz promocja badań naukowych z zakresu teorii i historii ekonomii oraz polityki gospodarczej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej organizatora

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/administracja-i-jednostki-uep,c9844/fundacja-uep,c3411/konkursy,c8278/konkurs-im-profesora-waclawa-wilczynskiego,c9388/rozstrzygniecie-v-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-im,a55983.html

Serdecznie gratulujemy!

 

 

W dniu 22 maja 2019 roku, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przystąpił do podpisania Karty Różnorodności. Symboliczny podpis na Karcie został złożony przez prof. dr hab. Janinę Filek Prorektor ds. Komunikacji i Współpracy.

Karta Różnorodności to, koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Karta jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów i otoczenie społeczne w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Polska Karta Różnorodności należy do Europejskiej Platformy Kart Różnorodności przy Dyrekcji Generalnej ds. SprawiedliwościKomisji Europejskiej, dzięki czemu ma możliwość regularnych spotkań, czerpania z wiedzy i doświadczeń oraz poznawania dobrych praktyk organizacji z wszystkich krajów, w których działają karty Różnorodności.

 

 

 

Katedra Makroekonomii oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych serdecznie zapraszają na 2. edycję międzynarodowej konferencji naukowej

 

„Workshop on Macroeconomic Research”,

 

która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań. „Workshop on Macroeconomic Research 2019” stanowi kontynuację konferencji zorganizowanej w 2018 r.

W tegorocznej edycji przewidziane są dwa godzinne wykłady wybitnych specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego (wykłady zaproszonych ekspertów), a także kilkanaście półgodzinnych referatów, zgłaszanych przez pozostałych uczestników.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty "ERC Mentoring Initiative", organizowane w dniach 14-15 czerwca br. przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polską Akademię Nauk.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, kandydaci do grantów ERC będą mogli zaprezentować pomysł badawczy, a także skonsultować go z ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Udział jest bezpłatny.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu na warsztaty do Wiednia, zaś Stacja Naukowa PAN w Wiedniu zapewnia uczestnikom nocleg. Liczba uczestników jest ograniczona, PAN dysponuje 5 miejscami na warsztatach dla uczonych, którzy planują aplikowanie o granty ERC z dowolną polską jednostką naukową.

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 19 maja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/GXvtSoY7rojHfhC4A
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach najpóźniej do 24 maja.
Więcej informacji: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2604-warsztaty-erc-mentoring-initiative-w-wiedniu-14-15-czerwca-2019. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip