Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Serdecznie zapraszamy na XIII spotkanie  z cyklu „ZAUFANIE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”,
Gościem wydarzenia będzie dr Mariusz Makowski, pracownik Katedry Psychologii i Dydaktyki UEK, który wygłosi referat pt: „Czy sobie można ufać?”.

Spotkanie odbędzie się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 27 października br. w sali 13 w pawilonie G o godz. 16:30.

Honorowy Patronat nad cyklem "Zaufanie i przedsiębiorczość" objął Jego Magnificencja Rektor UEK Prof. dr hab. Andrzej Chochół.
 
 

Miło nam poinformować, iż w dniu 13. października br. odbyła się inauguracja I edycji studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA” organizowanych przez Katedrę Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów i Prawa. Podczas inauguracji Dziekan Wydziału prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski wraz z Kierownikiem Studiów Podyplomowych dr hab. Katarzyną Świetlą odebrali tablicę informującą o przyznaniu akredytacji ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) na lata 2015 – 2020.

Ukończenie studiów podyplomowych „Rachunkowość finansowa UEK – ACCA” umożliwia studentom połączenie dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z kwalifikacją ACCA, która jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, rozpoznawalną w branży finansowej na całym świecie. Absolwenci studiów podyplomowych będą uprawnieni do otrzymania zwolnień z wszystkich egzaminów z poziomu Fundamentals, tj. F1 – F9.

Rekrutacja na I edycję studiów w trybie III semestralnym trwa do 4 listopada 2016 r. (zajęcia rozpoczynają się w dniu 5. listopada), a na studia w trybie II semestralnym – do 5 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje nt. studiów podyplomowych zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.podyplomoweacca.uek.krakow.pl/.

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
13 października 2016 roku
zmarł

Prof. dr hab.
ANDRZEJ MALAWSKI

Prorektor ds. badań naukowych
w latach 2008-2012

doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Matematyki, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej, prodziekan Wydziału Finansów w latach 2005-2008, prodziekan Wydziału Zarządzania w latach 1996-1999, zastępca kierownika Studium Podstawowego w latach 1993-1996 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zastępca przewodniczącego Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, członek International J.A.Schumpeter Society, członek Society for Economic Design.

W uznaniu zasług odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Odszedł od nas szanowany przez społeczność uniwersytecką, ceniony znawca ekonomii matematycznej, ogólnej teorii systemów, ekonomii ewolucyjnej, teorii równowagi ogólnej oraz metodologii teorii ekonomii.
W Zmarłym nauka polska i społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie utraciła oddanego Przyjaciela, Człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru, zasłużonego nauczyciela akademickiego, życzliwego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Profesora o wysokiej kulturze osobistej i wielkiej skromności.

Msza święta w intencji Profesora odprawiona zostanie w Kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie dnia 18 października 2016 roku o godz. 13:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Żonie Zmarłego Profesora oraz pozostałej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

W imieniu społeczności uniwersyteckiej
Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Finansów i Prawa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Szanowni Państwo,

W dniu 13 października 2016 roku nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników XI konkursu VERBA VERITATIS, które miało miejsce podczas Konferencji Nienieodpowiedzialni
pt.: ,,Człowiek czy biznes vs człowiek i biznes. Jak branża finansowa może zarabiać pamiętając
o człowieku?’', która odbyła się w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju.

Decyzją kapituły spośród 38 zgłoszonych do konkursu prac w kategorii prace magisterskie wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce:

Pani Sylwia Borkowska, autorka pracy magisterskiej pt. „ Kształtowanie wielkomiejskiej przestrzeni publicznej w partnerstwach międzysektorowych. Przykład m.st. Warszawy”.

Promotor pracy: dr Karol Olejniczak, Uniwersytet Warszawski;

II miejsce:

Pani Joanna Mokijewska, autorka pracy magisterskiej pt. „Projekt EduAction jako przykład pozytywnego oddziaływania na społeczność lokalną w ramach strategii CSR firmy Gerdau”.

Promotor pracy: prof. UEK dr hab. Janina Filek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie organizują kolejną edycję kursu „Szkoły Giełdowej” – PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE. Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy o rynku kapitałowym, giełdzie i inwestowaniu w papiery wartościowe (nie ma żadnych wymogów formalnych dotyczących poziomu wykształcenia uczestników). W szczególności oferta ta skierowana jest do osób początkujących, pragnących podjąć działalność inwestycyjną na własny rachunek, ale nie znających zasad funkcjonowania rynku kapitałowego.

 

Kursy Szkoły Giełdowej - PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE organizowane są cyklicznie, w miarę napływających zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Każdy kurs stanowi cykl wykładów (trzy lub dwa spotkania, zajęcia w piątki po południu, w soboty i w niedziele) obejmujący podstawowe informacje z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce (łącznie 14 godzin).

 

Poszczególne wykłady - prowadzone według programu przygotowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - dotyczą następujących zagadnień:
•    Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe - 3 godz.
•    Funkcjonowanie giełdy - 3 godz.
•    Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę - 2 godz.
•    Wybór i ocena spółki - 3 godz.
•    Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych - 3 godz.

 

Wykładowcami Szkoły Giełdowej są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracownicy domów maklerskich i banków.

 

Odpłatność za kurs wynosi 370 zł.

 

Po skończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia Szkoły Giełdowej.
Termin kursu: 21, 22, 23 października 2016 r.
Informacje i zgłoszenia
: pawilon F, pokój 602, tel./fax (12) 293 50 81,
e-mail: kluczewa@uek.krakow.pl

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kursie Szkoły Giełdowej PODSTAWY INWESTOWANIA NA GIEŁDZIE

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!!

 

W dniu 05.09.2016 roku została podpisana umowa pomiędzy firmą COBICO Sp. z o.o. a Naszą Uczelnią o finansowanie projektu pt. „Opracowanie receptury nowego produktu firmy COBICO wraz z optymalnym opakowaniem". Jest to pierwszy projekt, który będzie realizowany na Wydziale Towaroznawstwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Gospodarka wiedzy", Działanie 1.2. „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach", Poddziałanie 1.2.3. „Bony na innowacje". 

Kierownikiem projektu jest dr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik z Katedry Opakowalnictwa Towarów. Konsultantem w projekcie jest prof. dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, natomiast w skład zespołu wykonawców wchodzą: dr inż. Agnieszka Kawecka, dr Tomasz Sawoszczuk oraz dr inż. Bartłomiej Kabaja.  Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Celem Konkursu ogłoszonego przez Sapere Auso-Małopolską Fundację Stypendialną jest popularyzacja wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego oraz stymulowanie zainteresowania tą tematyką studentów małopolskich uczelni i studentów z Małopolski studiujących na uczelniach poza Województwem Małopolskim. Konkurs ten adresowany jest do absolwentów szkół wyższych terenu Województwa Małopolskiego oraz absolwentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Absolwent chcący wziąć udział w Konkursie powinien złożyć w Biurze Fundacji swoją pracę magisterską wraz z wypełnioną ankietą do dnia 31 października 2016 r. W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2016 a 30.09.2016. Kwalifikują się jedynie te prace, które zostały ocenione na egzaminie końcowym przynajmniej na ocenę dobrą.Ankietę i Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej Fundacji www.sapereauso.org .

 

7 października 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
szczecinbiznes.pl
"GBS Bank doceniony za jakość Złotym Godłem"
tsl-biznes.pl
"Trans Polonia uhonorowana"
otolegnica.pl
"Wyróżnienie dla LPGK"


7 października 2016
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
perspektywy.pl
kuratorium.kielce.pl
"Start 12. edycji Olimpiady Przedsiębiorczości"


6 października 2016 roku
Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
Dziennik Polski Zachodni
"Kapituła przyznała prezydentowi tytuł „Lider z powołania”."

6 października 2016 roku
Rafał Brzoska
manager.inwestycje.pl
"Nominacja: Rafał Brzoska, InPost"


6 października 2016 roku
Marta Rybicka, absolwentka AE w Krakowie
wyborcza.pl
"Indie w kolorze indygo"


5 października 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
krakow.pl
"Inauguracja 11. edycji Akademii Dziedzictwa"

29 września 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
wyborcza.biz
wp.pl
stooq.com
"EFNI: Globalizacja jest nieunikniona, oprócz korzyści przynosi też problemy"

29 września 2016 roku
Prof. UEK dr hab inż. Andrzej Chochół
pap.pl
"Częstochowa: Lider z powołania"

28 wrzęsnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
malopolska.pl
"Małopolska Noc Naukowców już po raz 10."

26 września 2016
Prof UEK dr hab. Piotr Buła
Gazeta Wyborcza
"Kierownik idzie na studia"
Rzeczpospolita
"Edukacja menedżerów otwarta na świat"

 

 

 

 

20 sierpnia 2016 roku
Kadra GAP AZS UEK
Dziennik Polski
"Trudno zastąpić tych, którzy odeszli z klubu"

20 sierpnia 2016 roku
Agnieszka Odorowicz, absolwentka AE w Krakowie
tvpolsat.info
"Agnieszka Odorowicz z Cyfrowego Polsatu laureatką nagrody Neptuna"
Rzeczpospolita
"Artyści mogą być solidarni"

20 sierpnia 2016 roku
Grzegorz Niezgoda
Dziennik Polski
"Wyszli z cienia kajakarzy"

19 sierpnia 2016 roku
Rajmund Nowak, absolwent AE w Krakowie
natemat.pl
"Koniec z tradycyjnym projektowaniem pierścionków. Jubilerzy z Warszawy robią to teraz w trójwymiarze"

19 sierpnia 2016 roku
Prof. dr hab. Janina Filek
crnavigator.com
"III Kongres Różnorodności po raz pierwszy z Przeglądem „Praktycy o różnorodności”

17 sierpnia 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
swiat-szkla.pl
drzwi21.pl
"Kompozytowe drzwi Vikking nagrodzone Złotym Godłem Najwyższej Jakości QI"

16 sierpnia 2016 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Samorząd Terytorialny
"Podstawy prawne organizacji samorządu województwa. Stan dzisiejszy i propozycje de lege ferenda"

16 sierpnia 2016 roku
Daniel Kosiór, absolwent AE w Krakowie
Tygodnik ANGOR
"Powrót do natury"

11 sierpnia 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
Przemysł Chemiczny
“XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich”

9 sierpnia 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
chemiabudowlana.info
izolacje.com.pl
"ARBET laureatem QI Product"

8 sierpnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
rp.pl
"Uczniowie małopolskich szkół będą mieli lekcje przez internet"
studentnews.pl
"Gdzie znaleźć pracę po studiach"
pozytek.gov.pl
“Konkurs na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.”

8 sierpnia 2016 roku
Anna Śpiewak, absolwentka AE w Krakowie
chemiabudowlana.info
"Róbcie styropian tak, jak my!"

4 sierpnia 2016 roku
Dr Marek Benio
Dziennik Polski
"Nie wyrzucą Polaków, wygra Le Pen"

4 sierpnia 2016 roku
Marek Łęcki
Wprost
"Poczekalnia do listy 100"

3 sierpnia 2016 roku
Agencja Artystyczna GAP
wyborcza.pl
"Przy ul. Długiej powstanie mural."


1 sierpnia 2016
Sabina Bartyzel, absolwentka UEK
e-hotelarz.pl
“Sabina Bartyzel dyrektorem Mercure Kraków Stare Miasto”


1 sierpnia 2016 roku
Prof. dr hab. Ignacy Duda
sigma-not.pl
"Jubileusz prof. Ignacego Dudy"


1 sierpnia 2016 roku
Barbara Grabowska, studentka UEK
dziennikpolski24.pl
"Krakowscy studenci bili na medal. Złoty medal"Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip