Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Na zaproszenie Katedry Handlu Zagranicznego w dniach 22-28 kwietnia w naszej Katedrze gości Pani Dziekan Wydziału Ekonomii Menedżerskiej i Zarządzania Uniwersytetu Amerykańskiego w Skopje (University American College Skopje) z Macedonii. Jej pobyt jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) z siedzibą w Warszawie w ramach wielostronnej umowy CEEPUS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza studentów naszego kierunku na zajęcia z Panią Dziekan Hristovą, które odbędą się w następujących terminach:

 

Lecture 1: Designing a Strategy for a Competitive Advantage

Monday, 23 April 2018, at 9:35 in lecture hall P in Building "Ustronie"

 

Lecture 2: Managing Strategy: Why Leadership Plays a Big Role?

Tuesday, 24 April 2018, at 16:30 in lecture room 2 in Building "S"

 

Interactive discussion seminars to the above given lectures will be given on:

1)    Monday, 23 April 2018, at 11:20 in lecture room P in Building "Ustronie"

2)    Tuesday, 24 April 2018, at 15:40 in lecture room A in Building "C" 

 

Prof. Dr. Snezhana Hristova, Dean of the School of Business Economics and Management of the University American College Skopje (Macedonia)

 

Short biography:

Dr. Snezhana Hristova is a Professor of Business Planning and Strategy at the School of Business Economics and Management, University American College Skopje, where she works for more than one decade.  She has studied management at the Radboud University at Nijmegen, Netherlands and received her Ph.D. in Strategy from the University of Cyril and Methodius Skopje, Macedonia in 2013. Since 2017, she is a Dean of the School of Business Economics and Management, at University American College.  Her research interests are in the areas of general management,  strategy and/or entrepreneurship and ultimately in the area of sustainable competitive advantages.Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konferencji naukowej PM NIGHT`S 2018 - MYŚL PROJEKTOWO, która odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2018  w Eko Energia Silesia w Katowicach w godzinach 15:00 do 21:00. Jest ona skierowana do studentów, naukowców, ale również wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką zarządzania projektami. W tym roku chcemy skupić się na zagadnieniach związanych z Hybrydowym Zarządzaniem Projektami. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach, prelekcjach oraz w grach rozwijających ich umiejętności.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konferencji http://pmnights.polsl.pl/ oraz facebooku https://www.facebook.com/events/448921728859739/gdzie na bieżąco udostępniamy wszystkie informacje o nowych partnerach czy prelegentach.


 


Panel dyskusyjny

"Inkubator Naukowy"

24 kwietnia -16:30 - 19:00

 

Panel dyskusyjny "Inkubator Naukowy" jest praktycznym wsparciem studentów na ich naukowej ścieżce. To wydarzenie mające na celu pozyskanie i poszerzenie Waszej wiedzy w temacie pisania prac dyplomowych, publikacji oraz prowadzenia badań. Przydatne narzędzia przy pisaniu pracy, możliwości atrakcyjnego wynagrodzenia z pracy naukowej i korzyści z działalności badawczej to jedne z tematów, które będą poruszone przez naszych ekspertów.

 

W wydarzeniu wezmą udział zarówno prowadzący z bogatym zapleczem naukowo - badawczym, jak również przedstawiciele Kół Naukowych i Władze Uczelni.

 

Zapraszamy do śledzenia naszego wydarzenia na Facebooku. Za jego pośrednictwem będziemy zamieszczać informacje organizacyjne o całym przedsięwzięciu.

 

Mamy nadzieję, że tego typu wydarzenie przyczyni się do rozwoju i doskonalenia Waszych umiejętności, albo do zdobycia pierwszego doświadczenia w działalności naukowej, zatem do zobaczenia!

Panel dyskusyjny odbędzie się w sali 9, pawilon S.


 

The Future of Global Business Services

- innowacyjne podejście do kształcenia studentów

we współpracy z sektorem usług biznesowych w Krakowie

 

Od marca 2018 r. pierwsza grupa studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uczestniczy w pilotażowym programie edukacyjnym, którego istotą jest wykorzystanie innowacyjnego modelu współpracy pomiędzy światem biznesu a uniwersytetem dla kształcenia studentów. Nowa specjalizacja jest efektem współpracy między Wydziałem GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a 12 firmami należącymi do Stowarzyszenia ASPIRE: Hitachi Vantara, UPM, Ecolab, Abbvie, Brown Brothers Harriman, State Street Bank,  AON, Alexander Mann Solutions,  IBM,  IG, Amer Sports, Electrolux.

 

Źródło pomysłu

Jednym z tematów dyskutowanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2017 r. było niedopasowanie sposobu kształcenia studentów w Polsce do wymagań współczesnego rynku pracy - pasywność, prymat wiedzy encyklopedycznej nad kompetencjami, czy też brak bezpośredniego powiązania procesu kształcenia z praktyką gospodarczą stanowią istotną barierę w rozwoju kadr dla nowoczesnych firm. Zapoczątkowana w czasie Kongresu dyskusja, kontynuowana później między Profesorem Jerzym Hausnerem a Dyrektorem Zarządzającym globalną strukturą centrów usług dla biznesu firmy  Hitachi Vantara: Tomaszem Brzostowskim, zaowocowała podjęciem rozmów o możliwościach wspólnego zbudowania programu edukacyjnego, który pozwoliłby z jednej strony na realne wykorzystanie doświadczeń i realiów funkcjonowania firm sektora Global Business Services w Krakowie w procesie kształcenia studentów, a z drugiej na zweryfikowanie skuteczności modelu opartego na idei studiów dualnych - nastawionych na rozwój praktycznych kompetencji studentów w warunkach rzeczywistych, z wykorzystaniem potencjału uczelni i firm partnerskich. Idea ta została dopracowana w trakcie stopniowo rozwijającej się współpracy pomiędzy środowiskiem Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK a firmą Hitachi Vantara i kolejnych zaproszonych do współpracy firm sektora GBS zrzeszonych w Stowarzyszeniu ASPIRE. Efektem tej pracy jest przygotowany wspólnie program specjalizacji, nad którym pracowało około 30 osób z firm partnerskich oraz Wydziału GAP UEK.

 

Co istotne, przygotowany plan działań nie ma jedynie doraźnego charakteru - przygotowana obecnie wizja i plan działań skupiają się na poziomie studiów II stopnia (magisterskich), ale rozpoczęły się już prace zmierzające do przygotowania wersji programu dla studentów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) - także w wersji współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej.

 

Program specjalizacji i sama formuła kształcenia nie mają odpowiednika w polskich realiach kształcenia dla biznesu, ale model ten ma jednocześnie charakter otwarty. Oba środowiska - sektor GBS i UEK dążyć będą do stopniowego włączania kolejnych partnerów, zarówno biznesowych, jak i kolejnych uczelni. Ten swoisty model open-source ma w swym założeniu być przykładem pozytywnej zmiany w polskim szkolnictwie wyższym - co istotne, zmiany zapoczątkowanej przez środowisko biznesowe.

 

Dlaczego Kraków?

Kraków jest wyjątkowym miejscem na mapie gospodarczej nie tylko Polski, ale i Europy - to właśnie w Krakowie powstało w ostatnich latach największe w Europie centrum usług biznesowych, popularnie zwanych outsourcingowych. Dzisiaj firmy tego sektora zatrudniają w Krakowie bisko 70 tysięcy pracowników i stale poszukują kolejnych. Warto zauważyć, że charakterystyka pracy firm w tej branży przeszła w ostatnich latach istotne przeobrażenia - dzisiaj to na wskroś nowoczesne centra, które dzięki wysoko wykwalifikowanym specjalistom zapewniają obsługę globalnych organizacji biznesowych na wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach czasowych. Krakowskie firmy GBS stale poszukują nowych rozwiązań, które zapewniać im będą rozwój w kolejnych latach, dzięki dobrze przygotowanym do nowych wyzwań pracownikom. Rolą uniwersytetów zaś jest, aby im w tym pomóc.

 

O Programie

Oferowana przez Wydział GAP UEK we współpracy z firmami GBS nowa specjalizacja składa się z 7 kursów specjalistycznych rozłożonych na 3 semestry, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim:

Þ   Global Business Services - Concept, Scope, Practical Implications,

Þ   The Future of Finance and Accounting,

Þ   Project Management in Transformative Organizations,

Þ   Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World,

Þ   Technology and Development - Progressive Approach,

Þ   Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations,

Þ   The Future of Banking.

 

W każdym semestrze studenci, podzieleni na małe grupy, uczestniczą również w specjalnym module projektowym - pod opieką mentorów z poszczególnych firm pracują nad konkretnym projektem, który pozwala im z jednej strony poznać bardzo praktycznie specyfikę funkcjonowania firmy, a z drugiej dają firmom partnerskim szczegółowe rozwiązania różnorodnych problemów.

 

Niezwykle istotnym aspektem realizacji tej specjalizacji jest podejście programowe i pedagogiczne, które jest wynikiem wielotygodniowej pracy wszystkich zaangażowanych firm partnerskich, działających w ramach Stowarzyszenia ASPIRE i pracowników Wydziału GAP UEK. Wszystkie kursy zostały przygotowane przez wspólne zespoły, działające pod przewodnictwem Pawła Sulińskiego z Hitachi Vantara oraz dra Krzysztofa Głuca z Wydziału GAP UEK. Również wszystkie zajęcia realizowane są z udziałem oddelegowanych pracowników z firm partnerskich.

 

Specjalizacja The Future of Global Business Services otwiera nowy kierunek działań Wydziału GAP - bliska współpraca z pracodawcami, którzy zaangażowani są w proces dydaktyczny, otwarcie na kształcenie studentów poza murami Uniwersytetu oraz bliskie powiązanie treści kształcenia z realiami funkcjonowania gospodarki otwierają przed studentami nowe ścieżki kariery stanowiąc jednocześnie impuls rozwojowy dla pracowników Uczelni.

"Lidera mamy i nie oddamy"

Nasze reprezentantki kolarstwa górskiego Agnieszka Bal( drugie miejsce), Małgorzata Kaszuba, Agnieszka Woda po pierwszym wyścigu prowadzą w Akademickich Mistrzostwach Małopolski, jednopunktowa przewaga nad UP nic nie znaczy więc wszystko rozstrzygnie się w środę w Lesie Wolskim http://www.azs.krakow.pl/AMM_201.../komunikat50AMM20172018.pdf zapraszamy do kibicowania.


Panowie Adam Gil, Wojciech Pela, Michał Pałys nie zostali sklasyfikowani ponieważ Michał miał awarię roweru a co najmniej 3 zawodników z drużyny musi ukończyć zawody aby punktować drużynowo. http://www.azs.krakow.pl/AMM_201.../komunikat75AMM20172018.pdf  


Szanowni Państwo!

 

W imieniu Katedry Handlu Zagranicznego UEK mam ogromną przyjemność i przywilej zaprosić Państwa na seminarium metodologiczne organizowane przez naszą Katedrę, które poprowadzi prof. dr. Patricia P.  McDougall-Covin - ŚWIATOWEJ SŁAWY NAUKOWIEC. Seminarium odbędzie się dnia 7 maja (poniedziałek) o godz. 14:00 (patrz: plakat poniżej).

 

Pani Profesor Patria P. McDougall-Covin będzie gościć u nas w Katedrze w dniach 5-13 maja br. w ramach jej wizyty studyjnej. Pani Profesor McDougall-Covin jest jedną z kilku najbardziej rozpoznawalnych, szanowanych i cytowanych badaczy z zakresu biznesu międzynarodowego. Jest Dyrektorem Katedry Biznesu Międzynarodowego na Uniwersytecie Indianna w USA (który jest w czołówce uniwersytetów światowych).  Pani Profesor jest „matką" (założycielką) szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej, Jej pierwszy artykuł na ten temat został opublikowany w 1989, a artykuł z 1994 został uznany przez społeczność akademicką za artykuł dekady (nagroda JIBS i wyróżnienie AIB), bowiem dał początek szkole przedsiębiorczości międzynarodowej i zrewolucjonizował badania nad internacjonalizacją przedsiębiorstw na całym świecie. Pani Profesor nosi honorowy tytuł AIB Fellow, który jest zarezerwowany do najwybitniejszych badaczy z zakresu biznesu międzynarodowego (m.in. J.H. Dunning, O.E. Williamson, P.J. Buckley, Ch.A. Bartlett, G.S. Yip).

 

Z wyrazami szacunku

 

Krzysztof Wach
Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego UEK

wraz z całym Zespołem pracowników Katedry


 

 


W marcu br. pani mgr Aleksandra Karcińska, absolwentka studiów II stopnia na kierunku Analityka gospodarcza,

 

otrzymała z rąk Prezesa GUS II nagrodę za najlepszą pracę magisterską

 

w Konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki,

 

organizowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Nagrodzoną pracę, pt. „Krótkookresowe programowanie polskiego PKB z wykorzystaniem dynamicznych modeli czynnikowych", Pani Aleksandra napisała w Katedrze Ekonometrii i Badań Operacyjnych pod kierunkiem profesora Jacka Osiewalskiego, a obroniła we wrześniu 2017 roku.

 

 Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam studentów aktywnie działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz ich opiekunów do wzięcia udziału w II MiędzynarodowejKonferencji SKN, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.


Szczegółowe informacje (wzór streszczenia, opłaty i rejestracja) znajdują się na stronie internetowej:http://e-event24.pl/II-SKN/


Wszelkie pytania proszę kierować do organizatorów na adres mailowy: konferencja.skn@wsm.opole.pl
lub telefonicznie 511 868 421  (Magdalena Golachowska).

Serdecznie zapraszamy!!

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip