Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Informujemy, że 19.01.2017 r. (nabór przedłużony) kończy się nabór na kurs języka angielskiego dla Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz podmiotów współpracujących.

Na aktualny nabór pozostało jeszcze 11 wolnych miejsc .
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda osoba, która zarejestruje się na poniższej stronie otrzyma darmowy podręcznik do nauki języka angielskiego.

INFORMACJE I ZAPISY :
www.wkdk.pl/m/uekw

Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami:
79 924 82 56

 

Firma Scanmed zaprasza pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

 

na bezpłatne badania w ramach akcji "Biała sobota"

 

 

w Szpitalu św. Rafała w najbliższy weekend.

 

 

Więcej informacji

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Wiedza - Gospodarka - Społeczeństwo".

       Wiecej informacji

 

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Edyta Figura – Góralczyk z Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską pt. ,,Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym” w konkursie na pracę naukową o tematyce ochrony własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy RP.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TRZECIE KRAKOWSKIE SEMINARIUM NAUKOWE
NT ZASTOSOWAŃ STATYSTYKI ODPORNEJ I NIEPARAMETRYCZNEJ W EKONOMII
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 31 MAJA 2017
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UEK CFM 2017

 

SZCZEGÓLNIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SEMINARIUM ZAPRASZAMY DOKTORANTÓW I STUDENTÓW SUM

 

https://cfm.uek.krakow.pl/

 

WYKŁADY ZAPROSZONE W TYM ROKU WYGŁOSZĄ:


1. dr hab. Waldemar Wołyński (UAM w Poznaniu) „Analiza korelacji dla danych funkcjonalnych” –  45min
2. dr Łukasz Lenart (UEK w Krakowie) „Bootstrap methods in business cycle analysis” – 30 min
3. dr Małgorzata Snarska (UEK w Krakowie) “Wybrane zastosowania macierzowych procesów stochastycznych w ekonomii i finansach” – 30 min


Komitet Naukowy Seminarium

1. prof. Józef Pociecha (przewodniczący)
2. prof. UEK Paweł Lula
3. prof. UEK Mateusz Pipień
4. prof. UEK Daniel Kosiorowski (sekretarz)
5. dr hab. Sławomir Śmiech

 

Komitet Organizacyjny Seminarium
1. prof. UEK Daniel Kosiorowski (przewodniczący)
2. prof. UEK Mateusz Pipień
4. dr Jerzy Rydlewski
5. dr Dominik Mielczarek
6. mgr Przemysław Jaśko (sekretarz)
7. mgr Katarzyna Wójcik

 

Koło Naukowe Konsultingu serdecznie zaprasza wszystkich studentów do wzięcia udziału w  Akademii Lidera.

 

W  dniach 22 lutego 2017 r. oraz 1 marca 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się cykl certyfikowanych warsztatów w formie dwóch 3-godzinnych spotkań. Trenerki Biznesu – Ewelina Skwarek oraz Katarzyna Zielina poprowadzą interaktywne zajęcia z zakresu kierowania zespołem oraz efektywnej pracy grupowej.

 

Ten warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać się jako liderzy, koordynatorzy grup, kierownicy projektów bądź planują swoją karierę zawodową w rolach menedżerskich.

 

Więcej informacji na :
www.facebook.com/AkademiaLidera
www.knk.uek.krakow.pl

Szanowni Państwo,

 

Dążąc do doskonalenia jakości zajęć dydaktycznych, kierujemy do Państwa apel o udział w badaniu ankietowym oceny zajęć dydaktycznych.

 

W bieżącym roku akademickim, w zakresie umożliwionym przez nasz system elektroniczny, badanie jakości dydaktyki zostanie przeprowadzone jedynie w formie on-line.

 

Wzorem lat ubiegłych, ankieta on-line dla każdych zajęć, umieszczona jest w wirtualnym dziekanacie i dostępna po zalogowaniu.  Można ją wypełniać w dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

 

Ankieta ewaluacyjna będzie dostępna w wirtualnym dziekanacie

do dnia 17 stycznia 2017 r.

  

Uprzejmie prosimy o  uczciwe i rzetelne podejście do procesu ankietowania.

Prosimy Państwa o godną postawę, zachowanie należytej kultury i poszanowanie prawdy w celu budowania kultury jakości w naszym Uniwersytecie.

 

Prosimy również, by osoby, które nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, nie wyrażali swojej opinii w kwestiach związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

 

Informujemy, że ogólne wyniki oceny zajęć dydaktycznych są systematycznie umieszczane na platformie Moodle, w zakładce jakość kształcenia.

 

Przypominamy też, że strona wirtualnego dziekanatu jest dostępna dzięki systemowi WiFi na terenie naszego kampusu, bez konieczności rejestrowania urządzeń w Centrum Informatyki. Możecie więc Państwo skorzystać z informacji zawartych na tym portalu oraz wypełniać zamieszczone tam ankiety.

 

Pełnomocnik Rektora

ds. Jakości Kształcenia

Uniwersytet „do przemyślenia”.
Podsumowanie 3. Kongresu Rozwoju Edukacji (23―24 listopada 2016)


Prawie miesiąc temu, Kongres Rozwoju Edukacji 2016, cykliczne spotkanie ludzi otwartych i żądnych dyskusji o problemach polskiego szkolnictwa wyższego, gościł na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W tym roku organizatorzy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz UEK, postawili sobie ambitny cel ― dowiedzieć się, jak najlepiej radzić sobie na uczelni z coraz mniej oczywistymi różnicami międzypokoleniowymi i jak my, nauczyciele, możemy wykorzystać je dla lepszej pracy z młodzieżą. Zastanawialiśmy się także nad szansą stworzenia przez uniwersytet, biznes i miasto rozsądnych przestrzeni współdziałania.


Kongres trwał aż (i tylko) dwa dni. W pierwszym odbyły się ciekawe warsztaty, które poprowadzili dla nas zaprzyjaźnieni prowadzący z Capful Polska, Collegium Wratislaviense, Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rozmawialiśmy na temat wzrastającego rozwarstwienia pokoleniowego ― nie obyło się bez burzliwych dyskusji na temat tego, co imponuje, a co irytuje nas w pokoleniach Y i Z. Dowiedzieliśmy się, jak zarządzać sytuacjami dydaktycznymi i jak wykorzystać na zajęciach tematyczne gry planszowe. Uświadomiliśmy uświadomili sobie, jak zmienia się uczelnia, w której ze studentami pracują tutorzy.


Drugi dzień Kongresu zainaugurowały dwa znaczące wykłady ― prof. Michała Kleibera, wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz prof. Joanny Hańderek, filozofki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oboje prelegenci sięgnęli do principiów ― Prof. M. Kleiber nakreślił autorską wizją celów współczesnego uniwersytetu. Jego zdaniem, uczelnie powinny jak najszybciej stać się otwartymi centrami intelektualnymi, pozostawać w kontakcie z gospodarką i nie unikać wyzwań wynikających ze zmian technologicznych. Prof. J. Hańderek pogłębiła wcześniejszą analizę prof. M. Kleibera, sięgając do sensu istnienia uniwersytetu ― w porywającym wykładzie przekonywała, że ma być on miejscem tworzenia się znaczących relacji pomiędzy studentem, uczącym się życia i myślenia a nauczycielem, którego zadaniem jest wsparcie go w jego indywidualnych poszukiwaniach. Odpowiedzialność tego ostatniego polega zatem zarówno na kształtowaniu kultury myślenia racjonalnego, jak i obalaniu mitów, uprzedzeń czy stereotypów. Doszły nas słuchy, że oba wystąpienia mocno zapadły słuchaczom w pamięć.


W południe każda z sesji równoległych kusiła intersującym tematem ―
1.    Pokolenie sieci na uczelni
2.    Biznes jako interesariusz uczelni
3.    Symbioza uczelni z miastami


Przyznać jednak trzeba, że najciekawsza i najbardziej popularna okazała się rozmowa na temat współistnienia na uniwersytecie wielu pokoleń ― Baby Boomers, X, Y i Z. Znaczącym jej dopowiedzeniem okazały wstępne wyniki badań nad prekaryjnością absolwentów szkół wyższych. Dzięki sesji „biznesowej” dowiedzieliśmy się, po co, kiedy i jak badać kompetencje studentów oraz jak realizować ze studentami projekty wdrożeniowe i partycypacyjne. Nieliczni uczestnicy Kongresu, którzy wybrali „niszową” debatę na temat współdziałania szkół wyższych z miastami, mieli okazję posłuchać racji i pomysłów obu stron relacji.


Kulminacyjnym punktem programu Kongresu był cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs w ramach sesji Famelab. Czterominutowe prezentacje dotyczyły autorskich rozwiązań, pomysłów i projektów badawczych w obszarze edukacji. Najlepszym prezentacjom przyznano 3 nagrody publiczności. Pierwsza (po raz kolejny) przypadła przedstawicielom UEK ― za prezentację pt. Lepiej pić kawę niż nie, czyli o tym, jak przemyślnie współdzielić wiedzę o e-learningu (Ania Stanisławska-Mischke i Przemysław Stencel). Dwie kolejne, trafiły do przedstawicieli Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


Swoistym podsumowaniem Kongresu były popołudniowe Stoliki refleksji. W ramach swobodnych dyskusji zastanawialiśmy się, na czym polega innowacyjna dydaktyka oraz jak może wyglądać uczelnia „po godzinach pracy”.


Listopadowy wieczór zastał już tylko organizatorów, żegnanych serdecznie przez uczestników wydarzenia. Każdy z nich wyjechał z naszego miasta z co najmniej jednym krakowskim obwarzankiem, pięknie zapakowanym przez Kavke Cafe, jednego z ajentów UEK, który chętnie włączył się w organizację Kongresu. Być może także z ciekawą książką ― podczas przerw kawowych bardzo wielu odwiedzało stoiska wydawnicze ― Wydawnictwa UEK, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Copernicus Center Press oraz Centrum Informacji Gospodarczej (i Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem). Dzięki nim mogliśmy podziękować prelegentom, prowadzącym warsztaty oraz moderatorom Stolików refleksji specjalnie przygotowanymi zestawami wartościowych książek. Dla gości Kongresu przez cały drugi dzień imprezy dostępni byli przedstawiciele firm Heuresis i Orange Hill, gotowi dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie pomiaru kompetencji dorosłych.


Innymi słowy ― każdy, nawet najmniejszy, szczegół 3. Kongresu Rozwoju Edukacji miał w naszym zamyśle złożyć się na interesującą dla wszystkich całość. Czy tak się stało ― nie nam oceniać. Z pewnością jednak żałować mogą ci, którzy nie zdołali dotrzeć do Krakowa na czas. Bo choć, jak każdego roku, zbyt mało było czasu na dyskusje i spontaniczne rozmowy w kuluarach, to jednak podobno warto było przyjechać na tegoroczny krakowski Kongres.


P.S. Niebawem pełna relacja wideo z poszczególnych wystąpień na stronach www.kre.edu.pl .

 

7 stycznia 2017 roku
Prof. dr hab. Stanisław Mazur
parkiet.com
msn.com
money.pl
forsal.pl
polskieradio.pl
portalspozywczy.pl
rp.pl
stooq.com
wnp.pl
"Ekonomista o możliwym wpływie prezydentury Trumpa na polską gospodarkę"

 

5 stycznia 2017 roku
Dr Tomasz Sawoszczuk, Katedra Mikrobiologii
naukawpolsce.pap.pl
"Historia pleśnią pachnąca"

5 stycznia 2017 roku
Mariusz Kaczmarek, absolwent UEK
inwestycje.pl
"Zmiany w Zarządzie Euro Banku S.A."

2 stycznia 2017 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
tvp.info
TOK FM
"Ułatwienie dla astmatyków. Polacy stworzyli inteligentny inhalator"


19 grudnia 2016 roku
Dr Marcin Kędzierski
polskieradio.pl
"Zmiany w finansowaniu uczelni wyższych"

14 grudnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
etransport.pl
"Polski pracownik delegowany droższy od francuskiego"

13 grudnia 2016 roku
Rafał Brzoska, absolwent AE w Krakowie

Rzeczpospolita
"Wiele rzeczy zrobiłbym inaczej"

12 grudnia 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
karierawfinansach.pl
"Jak zainteresować utalentowanych, czyli jak Brown Brothers Harriman buduje most łączacy środowisko akademickie z biznesem"

9 grudnia 2016 roku
Paulina Sroka-Krzemień, absolwentka UEK
Obserwator Lokalny
"Wygrała konkurs na podinspektora"

9 grudnia 2016 roku
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik
sadeczanin.info
"Jak rozwiną się miasta? Studenckie przypuszczenia w PWSZ"


30 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Stanisław Mazur
zwrp.pl
„Polska regionów – Polska miast”

30 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Janina Filek
Puls Biznesu
"Odnaleźć w ludziach to, co najlepsze"

30 listopada 2016 roku
Dariusz Orłowski, absolwent AE w Krakowie
Rzeczpospolita
"Czekoladowa hossa nad Wisłą"

27 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

rzeszow-news.pl
rzeszow.eska.pl
"Na Podkarpaciu powstaje pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej"
glos24.pl
rzeszow-news.pl
"Junior Demokracji 2016"
Dziennik Polski
"Artyści z nagrodami"

25 listopad 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

kalendarz.ngo.pl
"Powstaje pierwsze Centrum Dokumentacji Europejskiej na Podkarpaciu"

25 listopada 2016 roku
Katedra Zarządzania Jakością UEK
etransport.pl
"DHL TAS ze Złotym Godłem w programie Najwyższa Jakość 2016"

25 listopad 2016 roku
Dr Beata Nuzzo
ekai.pl
"Kraków: konferencja na temat ekonomicznych i prawnych skutków imigracji do Polski"

24 listopad 2016 roku
Marek Tiahnybok, absolwent AE w Krakowie
manager.inwestycje.pl
"Nominacja: Marek Tiahnybok, Qumak"

23 listopad 2016 roku
Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
forsal.pl
gazetaprawna.pl
onet.pl
"MR: Europa trzech prędkości, demografia i automatyzacja gospodarki wyzwaniami dla Polski"

23 listopada 2016 roku
Dr Witold Furman
gospodarkapodkarpacka.pl
"Absolwenci rzeszowskiego „Ekonomika” o ekonomii"

23 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

kalendarz.ngo.pl
"Kraków. Gala konkursu „Junior Demokracji 2016”"
malopolska.uw.gov.pl
"Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarcze"

22 listopad 2016 roku
Prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz, Zakład Demografii
Dziennik Polski
"Małopolska się starzeje, bo żyjemy coraz dłużej"

22 listopada 2016 roku
KN Wagabunda
nanarty.info
outdoorzy.pl
portalgorski.pl
kalendarz.ngo.pl
drytooling.com.pl
"14. Krakowski Festiwal Górski już 2 grudnia w Krakowie"

21 listopad 2016 roku
Prof. dr hab. Andrzej Chochoł, Rektor UEK
Perspektywy
"Nowe władze uczelni"

18 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Obserwator Lokalny
"Nagroda Sapere Aude"

 


18 listopada 2016 roku
Konrad Tarański, absolwent UEK
Ogólnopolska Gazeta Finansowa
"NAJLEPSZY DYREKTOR FINANSOWY 2016"

17 listopada 2016 roku
Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
TVP Kraków
"Szariat w Europie czyli czy o islamie można myśleć stereotypowo"

17 listopada
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
galeriehandlowe.pl
interia.pl
inwestor.newseria.pl
"Klient powinnien być partnerem"
interia.pl
inwestor.newseria.pl
magazynprzemyslowy.pl
onet.pl
"Prof. J. Hausner: w połowie przyszłego roku RPP powinna zacząć podnosić stopy procentowe"

 

14 listopada 2016 roku
Prof. Filip Grzegorczyk, Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego
bankier.pl
cire.pl
manager.inwestycje.pl
nettg.pl
"Nominacja: Filip Grzegorczyk, Tauron Polska Energia"


14 listopada 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
globaleconomy.pl
inwestor.newseria.pl
"P. Jerzy Hausner ekonomista Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: BIZNES MUSI DOKONAĆ ZWROTU W KIERUNKU"

 

14 listopada 2016 roku
dr Marek Benio, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
etransport.pl
logsped.pl
"O rewizji dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych w Parlamencie Europejskim"

8 listopada 2016 roku
Dawid Knara, absolwent UEK

pap.pl
"Wybrano nowe władze Parlamentu Studentów RP"

8 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dziennik Polski
"Unijna dyrektywa pogrąży polskie firmy"

8 listopada 2016 roku
Dr Marek Benio
Dziennik Gazeta Prawna
"Bruksela obstaje przy równej płacy"

7 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner
dziennijkpolski24.pl
"Nagrodzimy nauczycieli z pasją i szkoły, które mają wysoki poziom i wspaniałą atmosferę"

4 listopada
Tomasz Staniszewski, absolwent AE w Krakowie
Gazeta Wyborcza
"Miasto pod napięciem"

3 listopada 2016 roku
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
nbi.com.pl
"Nagroda „Lider Restrukturyzacji 2016” dla Wodociągów Krakowskich i KHK"

3 listopada 2016 roku
Prof. dr hab. Jerzy Hausner

liberte.pl
"Święty Graal rozwoju nie istnieje – Rozmowa Piotra Augustyniaka z Jerzym Hausnerem"

3 listopada 2016 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Tygodnik Podhalański
"E-urzędy i szkoły w chmurze"

2 listopada 2016 roku
Samorządu Doktorantów UEK
aerisfuturo.pl
"Climathon Kraków 2016: Mieszkańcy proponują powstanie alternatywnej przestrzeni publicznej na Kazimierzu" 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip