Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


Gaudeamus igitur! (łac. Radujmy się więc!) zabrzmiało w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie już po raz 93.
W poniedziałek, 2 października, Wspólnota Akademicka UEK uroczyście powitała Nowy Rok Akademicki 2017/18.


Choć rozpoczynająca się uroczystość jest początkiem roku ciężkiej pracy, od zawsze było to święto radosne. To dziś, jak w żadnym innym dniu, najmniejsze zakamarki wielu szkół wyższych, akademii i uniwersytetów wypełnia radosny śpiew ponad dwustoletniego hymnu żaków „Gaudeamus igitur!" - powiedział JM Rektor prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół rozpoczynając Nowy, 93. Rok Akademicki w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

- Rozwój oraz dostosowanie się do współczesności od zawsze wpisane był w fundamenty naszej działalności. Rozpoczynający się dziś Rok Akademicki to także pierwszy dzień funkcjonowania w naszej uczelni aż 6 nowych kierunków: Innowacje w biznesie, Modern business managament, Audyt finansowy, Bankowość i zarządzanie ryzykiem, Rynki finansowe oraz Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego. Od wczoraj także swoją nazwę zmienił Wydział Towaroznawstwa na Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem - dodał Rektor podczas przemówienia.

 

Uroczystość inauguracji rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji bp. Jana Szkodonia - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, w intencji pracowników, studentów i przyjaciół naszej Alma Mater, która tradycyjnie odprawiona została w kościele oo. Karmelitów Bosych. Najważniejsze święto uczelni uświetniło uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów. Wzięła w nim udział cała Społeczność Akademicka UEK, a także liczni goście przedstawiciele władz państwowych i  lokalnych, zaprzyjaźnionych uczelni krajowych i zagranicznych, placówek dyplomatycznych oraz reprezentanci świata biznesu i nauki.

 

Podczas dzisiejszego Święta głos zabrali: przedstawiciel Prezydenta RP - Minister Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dr Piotr Dardziński - Podsekretarz Stanu w MNiSW oraz Pan Józef Gawron - Wicewojewoda Małopolski.

 

Nieodłącznym punktem uroczystej inauguracji Roku Akademickiego jest immatrykulacja - uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów. Również i w tym roku w imieniu nowoprzyjętych studentów przedstawiciele wszystkich 5 wydziałów UEK, złożyli ślubowanie oraz otrzymali z rąk JM Rektora indeks.

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń było również wręczenie pracownikom naszej Uczelni Krzyży Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, uroczystej dekoracji dokonał Minister Andrzej Dera. Odznaczeni zostali: prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK dr hab. Edward Molendowski oraz prof. dr hab. Andrzej Sokołowski.

 

Ponadto Minister Andrzej Dera wręczył pracownikom UEK złote, srebrne oraz brązowe medale za długoletnią służbę, natomiast Minister Piotr Dardziński - Medale Komisji Edukacji Narodowej. Dzisiejsza uroczystość była także doskonałą okazją do uhonorowania laureatów konkursu Santander Universidades.

 

Pierwszy w roku akademickim 2017/2018 wykład - inauguracyjny - pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, wygłosił prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania UEK.

 

Listy gratulacyjne z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018

 

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie został członkiem międzynarodowej organizacji Scholar at Risk (SAR).

 

SAR jest prestiżową siecią skupiającą instytucje szkolnictwa wyższego i osoby prywatne, których celem jest pomoc pracownikom naukowym, zapobieganie atakom na instytucje akademickie i ludzi nauki oraz promowanie praw i wolności akademickich, m.in. poprzez udzielanie wsparcia członkom społeczności akademickiej prześladowanym w swoich krajach, w szczególności w związku z głoszonymi poglądami, bądź prowadzoną działalnością publiczną.

 

„Każdy uniwersytet w sieci SAR nie tylko może uratować życie zagrożonego naukowca, lecz również staje się symbolem libertas academicai, ważnym głosem w międzynarodowej dyskusji nad znaczeniem wolności prowadzenia badań naukowych dla podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej i dla społeczeństwa." 

 

Więcej informacji nt. działalności sieci SAR znajduje się na stronie www.scholarsatrisk.org


Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznało Nagrody PTE w Konkursie na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii. Przyznano dwie nagrody pierwszego stopnia, jedna z nich przypadła w udziale autorom książki "Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii", red. M. Gorazda, Ł. Hardt, T. Kwarciński, Wydawnictwo Copernicus Center Press. Wśród autorów poszczególnych rozdziałów są następujący pracownicy UEK: Wojciech Giza, Ryszard Kowalski, Tomasz Kwarciński, Andrzej Malawski, Krystian Mucha.

 

Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

http://www.pte.pl/pliki/2/1/Komunikat_z_Konkursu_PTE_na_podrecznik.pdf
https://www.ccpress.pl/produkt/Metaekonomia._Zagadnienia_z_filozofii_ekonomii_324

 

 

18 października br.  - Pomiędzy doganianiem a zostawaniem z tyłu. Rozwój gospodarczy Polski i polskie modernizacje w perspektywie historycznej - dr Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego

 

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na pierwszy w tym semestrze wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie”.

 

W środę 18 października br. dr Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat pt. Pomiędzy doganianiem a zostawaniem z tyłu. Rozwój gospodarczy Polski i polskie modernizacje w perspektywie historycznej.

 

Koreferentami będą: Prof. Ignatianum dr hab. Artur Wołek oraz dr Tomasz Geodecki z Katedry Administracji Publicznej UEK.

 

Spotkanie poprowadzi dr Bartłomiej Biga z Katedry Administracji Publicznej UEK.

 

Zapraszamy 18 października br. o godz. 11.00 – do Sali Senackiej [Budynek Główny UEK].

 

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

 

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Profesorów Jerzego Hausnera i Stanisława Mazura
oraz dr Marcina Zawickiego


Konferencja zgromadzi międzynarodową grupę specjalistów i ekspertów, którzy w swoich prezentacjach odniosą się do zagadnień wolności naukowej, zagrożeń swobody naukowej, prześladowania naukowców i studentów oraz stanie się platformą wymiany poglądów między jej uczestnikami, przedstawicielami świata nauki, społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli administracji i mediów.

 

Konferencja odbędzie się w Willi Decjusza w Krakowie, w dniach 19-20 października br. 

 


150 studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków Gospodarka i Administracja Publiczna oraz Gospodarka Przestrzenna będzie miało szansę odbyć płatne staże w ramach projektu „Staże drogą sukcesu zawodowego studentów kierunku GAP i GP UEK" realizowanego od 1 stycznia 2018 r.

 

Projekt Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zyskując środki w wysokości 1 707 240 zł. Dzięki tej inicjatywie znacząca liczba studentów WGAP uzyska możliwość zrealizowania płatnych, 3-miesięczne staże w wybranych firmach i instytucjach, pozwalających nie tylko uzyskać doświadczenie i kompetencje zawodowe ale także poszerzyć wiedzę zdobywaną na Uczelni.

 

W ramach projektu zostaną sfinansowane:

  • wynagrodzenie stażysty wg stawki 18,50 zł/h,
  • wynagrodzenie opiekunów stażystów z ramienia pracodawców,
  • koszty dojazdów stażystów poza miejsce zamieszkania,
  • koszty zakwaterowania stażystów poza miejscem zamieszkania,
  • ubezpieczenie NNW dla stażystów,
  • koszty badań lekarskich,
  • wynagrodzenie opiekunów stażystów z ramienia pracodawców.

Projekt zostanie sfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szanowni Państwo,

w imieniu pracowników Katedry Matematyki zapraszamy do udziału w sesji naukowej pamięci Profesora Andrzeja Malawskiego, która odbędzie się 23 października w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Podczas sesji referaty wygłoszą prof. Oded Stark (Uniwersytet Warszawski, Georgetown University, University of Bonn), prof. Jan Werner (University of Minnesota) oraz prof. Jacek Osiewalski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Szczegółowy program sesji znajduje się na stronie www.matematyka.uek.krakow.pl/AMMS


Z wyrazami szacunku,
prof. UEK dr hab. Anna Pajor
dr Fryderyk Falniowski


Czasopismo "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" (CEJEME, www.cejeme.eu), obecne od 2015 roku w Web of Science Core Collection, jest od niedawna indeksowane również w bazie Scopus.

 

Założycielem i redaktorem naczelnym CEJEME jest prof. dr hab. Jacek Osiewalski, kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych UEK - wraz z prof. dr. hab. Aleksandrem Welfe, kierownikiem Katedry Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Polskiej Akademii Nauk. 

 

Redakcję krajową tworzą, obok założycieli, znani specjaliści z ośrodków akademickich Poznania i Warszawy. Współpracujący redaktorzy zagraniczni to wybitni ekonomiści i ekonometrycy z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Austrii.

 

Pierwszym członkiem rady naukowej CEJEME, ustanowionej 9 lat temu, był Lawrence R. Klein, uhonorowany w 1980 roku Nagrodą Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w zakresie ekonomii za tworzenie ekonometrycznych modeli gospodarki, zmarły 20 października 2013 roku. Obecnie radę naukową tworzą europejscy uczeni światowego formatu: Herman van Dijk, Helmut Lütkepohl i Timo Teräsvirta.

 

Czasopismo wydawane jest od początku (tj. od I kwartału 2009 roku) przez PAN, Oddział w Łodzi, na mocy umowy zawartej z oboma założycielami. CEJEME jest kwartalnikiem o zasięgu międzynarodowym, publikującym artykuły poświęcone modelom matematycznym i statystycznym w ekonomii i finansach; w kolejnych zeszytach ukazują się zatem prace z ekonomii matematycznej i (zwłaszcza) ekonometrii, teoretycznej i stosowanej. Wśród prac empirycznych przeważają artykuły z makroekonomii i analizy rynków finansowych, choć ukazują się też wyniki badań mikroekonomicznych.

 

Periodyk posiada własną, internetową platformę redakcyjną, a wersję elektroniczną poszczególnych zeszytów traktuje jako podstawową - przy zachowaniu tradycyjnej wersji drukowanej. Redakcja otrzymuje teksty naukowe z całego świata, z których mniej niż połowa jest dopuszczana do publikacji.

 

Po kilku pierwszych latach wydawania, czasopismo odnotowuje rosnącą z roku na rok liczbę cytowań w międzynarodowych źródłach indeksowanych przez Web of Science i Scopus, co zapewniło CEJEME obecność w tych dwóch głównych bazach światowych.

 

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip