Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty


 Koło Naukowe Urbanistyki ma przyjemność zaprosić Państwa na IX edycję Space Day,

która odbędzie się 12.12.2017 r. o godzinie 09:00 w budynku G, sala 12

na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.


Space Day to cykliczne wydarzenie organizowane przez Koło Naukowe Urbanistyki działające przy Katedrze Gospodarki Regionalnej UEK, które zachęca do poszerzania swojej wiedzy z zakresu teorii gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki czy architektury krajobrazu. Wydarzenie to daje możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na określony temat, a głównym punktem programu jest sesja referatowa, podczas której wszyscy zainteresowani - wykładowcy, studenci, zaproszeni specjaliści w danych dziedzinach - mają możliwość wspólnej dyskusji, zdobycia cennej wiedzy oraz przekazania swojej wiedzy innym. Tegoroczny temat konferencji to „Miasto dla wszystkich".

KIEDY: 12.12.2017 r.
GODZINA: 09.00
GDZIE: Budynek G sala 12, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

PROGRAM


Serdecznie zapraszamy!

 

Najbardziej aktualne informacje znajdują się na naszym wydarzeniu na facebook'u :
https://www.facebook.com/events/1014388278701570/    

 

 


Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-15 grudnia 2017 roku odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie VII Międzynarodowa Konferencja pt. The Energy Finance Christmas Workshop , którą patronatem honorowym objął Jego Magnificencja prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Organizatorem Konferencji jest Katedra Statystyki.

 

Konferencja jest organizowana przy wsparciu finansowym udzielonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, które są sponsorem konferencji.

 

Sponsor:

 

 


Drogi Studencie!

 

Otwórz się na nowe możliwości i sięgnij po wyjątkową wartość, jaką da Twojej karierze kwalifikacja ACCA.


W środę 13 grudnia br. na UEK odbędzie się ACCA Day – wydarzenie, podczas którego będziesz mógł dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju swojej kariery w finansach.

 

Co piąty członek ACCA zajmuje najwyższe stanowiska zarządcze w firmach. To nie wszystko! Członkowie ACCA wraz z tytułem otrzymują wyjątkowy dostęp do prasy branżowej i raportów eksperckich, czy możliwość udziału w największych konferencjach branżowych. To wyjątkowa społeczność networkingowa osób stale wymieniających się wiedzą i doświadczeniem.

 

I to wszystko na wyciągnięcie Twojej ręki. Studiuj na Akredytowanym Programie ACCA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i sięgnij po więcej!

 

Więcej szczegółów znajduje się pod następującym adresem strony internetowej: http://bit.ly/accadayuek .

 


Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie filozoficzno-teatralne "Sztuka myślenia" w Teatrze w Krakowie im. Juliusza Słowackiego.

 

Spotkanie, zatytułowane: "Teatr w ruinie - czas na disco polo" , odbędzie się 13.12 o godz. 19.00.

 

Gościem spotkania będzie prof. Tadeusz Bartoś.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie teatru:http://slowacki.krakow.pl/pl/spektakle/aktualne_spektakle/_get/spektakl/1601Z pozdrowieniami
prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak
gospodarz cyklu "Sztuka myślenia"


Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na ostatni w tym roku kalendarzowym wykład w ramach seminarium „Dobre rządzenie" - SESJA SPECJALNA.

  

W środę 13 grudnia br. Prof. dr hab. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego

wygłosi referat pt.  Trójpodział władz - fundament demokratycznego państwa prawnego.

 

Koreferentami będą: prof. UE dr hab. Bartłomiej Nowotarski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Hausner z Katedry Administracji Publicznej UEK.

 

Zapraszamy 13 grudnia br. o godz. 11.00 - do Sali Senackiej [Budynek Główny UEK, parter].

 

Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.Hubert Izdebski  - prof. n. prawnych; prof. zwycz. w Uniwersytecie SWPS (od 2015); em. prof. zwycz. Uniwersytetu Warszawskiego. Członek-korespondent PAN (od 2016). Wypromował 24 doktorów n. prawnych.  Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016). Adwokat, radca prawny. Autor (lub współautor) 31 książek, w tym: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (wspólnie z M. Kuleszą), Fundamenty współczesnych państw, Samorząd terytorialny, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni oraz Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej. Od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne, w tym dotyczące szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; członek Rady Legislacyjnej (1994-1998) i przewodniczący jednego z zespołów do opracowania założeń    „ustawy 2.0".

Tezy wystąpienia pt.  Trójpodział władz - fundament demokratycznego państwa prawnego (krótka informacja)

Doktorat Honoris Causa Politechniki Lwowskiej

 

dla Profesora Jacka Purchli


Profesor Jacek Purchla, kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK, został uhonorowany Doktoratem Honoris Causa Politechniki Lwowskiej, najwyższą godnością, jaką uniwersytet może nadać uczonemu. Przyznanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem uznania lwowskiego środowiska naukowego dla osiągnięć profesora Purchli na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w związku z jego pracą badawczą w trzech obszarach: historii sztuki, historii architektury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W jednomyślnej uchwale senatu Narodowego Uniwersytetu Politechnika Lwowska przypomniano m.in. zasługi profesora Jacka Purchli w podjęciu przed ponad ćwierćwieczem pionierskich wówczas badań nad architekturą i urbanistyką Lwowa w XIX i XX wieku i nad rozwojem stolicy Galicji. Prawie 50 publikacji, których autorem lub współautorem jest profesor Purchla, poświęconych zostało rozwojowi Lwowa i jego architekturze oraz roli Politechniki w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Lwowa i Galicji.  Podkreślono również zasługi profesora Purchla jako przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO na polu ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

W uzasadnieniu nadania tego zaszczytnego tytułu  przypomniano również wieloletnie działania Profesora na rzecz zbliżenia Polaków i Ukraińców poprzez prowadzenie dialogu, otwartej dyskusji i współpracy, a przede wszystkim budowanie postawy wzajemnego szacunku i zrozumienia. Wymiernym przykładem tej pracy jest między innymi organizacja licznych konferencji, seminariów i wystaw, a także programy edukacyjne i stypendialne, jakie od ponad 25 lat organizuje kierowane przez profesora Purchlę Międzynarodowe Centrum Kultury, a w których wielokrotnie mieli okazję wziąć udział również pracownicy Politechniki Lwowskiej.

 

Politechnika Lwowska od 1844 roku była najstarszą, a na przełomie XIX i XX wieku jedyną polską uczelnią techniczną i stała się alma mater elit II Rzeczypospolitej, z premierami Jędrzejem Moraczewskim i Kazimierzem Bartlem oraz z generałem Władysławem Sikorskim na czele. Dziś jest jednym z trzech największych i najważniejszych uniwersytetów Ukrainy i liczy 35 tysięcy studentów. Warto też przypomnieć, że już w 1912 roku doktorat honorowy Politechniki Lwowskiej - jako pierwsza - przyjęła Maria Curie-Skłodowska, a w roku 2015 senat Politechniki uhonorował nim profesora Leszka Balcerowicza.

 

 

                                                         Więcej informacji oraz zdjęć - kliknij


Szanowni Państwo,


Dział Nauki i Transferu Wiedzy oraz Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

serdecznie zapraszają na

Konferencję pt: "Zachowania innowacyjne kluczem konkurencyjnego rozwoju biznesu".

 

Kampus UEK, 14 grudnia 2017 r. (czwartek) Pawilon Sportowy, sala nr 9.

 

Prelegentami konferencji będą przedstawiciele firm, zajmujących czołowe pozycje w swojej branży:

 

Konrad Szczukiewicz, Chief Business Officer - Fornax Sp. z o.o.
Kamil Glenszczyk, EMEA Account Manager, Google Ireland Ltd.
Agnieszka Kubasiewicz, Poland Talent Acquisition Center Manger - Valeo
Wacław Majoch, Kierownik Zespołu Projektowego - FAKRO
Jarosław Gracel, Dyrektor ds. Przemysłu 4.0, Członek Zarządu - ASTOR.

 

Nasi goście podzielą się z nami doświadczeniami związanymi ze współpracą z Uczelnią oraz kierunkami zmian w biznesie nastawionymi na działalność innowacyjną.


Cele konferencji:

  • zwiększenie  świadomości dotyczącej możliwości komercjalizacji technologii powstałej na uczelni poprzez zakładanie innowacyjnych organizacji typu start-up,
  • wsparcie przedsiębiorczości studenckiej - promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi
  • inspiracja do kontynuowania badań w obszarze przedsiębiorczości innowacyjnej i komercjalizacji.
     

    Program konferencji - poniżej.

  • Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00.

    Serdecznie zapraszamy!

Z poważaniem,

Monika Hamerska
Marek Makowiec

 

 


Zarząd  Stowarzyszenia  Absolwentów  Uniwersytetu  Ekonomicznego w  Krakowie   zaprasza Członków Stowarzyszenia   na  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  w dniu 14 grudnia  2017 /czwartek/  na godz.  16.30  do  sali  054  w paw. B.

 

Porządek  zebrania obejmuje:

1.Otwarcie Walnego Zebrania
2.Wybór  Prezydium Walnego Zebrania:  przewodniczącego, zastępcy  i  sekretarza.
3.Zatwierdzenie  porządku  obrad.
4.Nadanie  godności  Członka Honorowego  Stowarzyszenia Absolwentów UEK,
5.Zatwierdzenie  regulaminu obrad  i wyborów.
6.Srawozdanie  ustępujących   Władz:
   -  Zarządu   Stowarzyszenia
   -  Komisji  Rewizyjnej
   -  Sądu  Koleżeńskiego
7.Dyskusja  nad  złożonymi  sprawozdaniami i działalnością   na  następną kadencje.
8.Udzielenie  absolutorium ustępującemu  Zarządowi.
9.Wybory:
    -  Zarządu Stowarzyszenia
    -  Sądu  Koleżeńskiego
    -  Komisji  Rewizyjnej
10.Ogłoszenie  wyników  wyborów
11.Ukonstytuowanie się  poszczególnych władz  Stowarzyszenia.
12.Zakończenie  obrad.

Regulamin  obrad  i wyborów  wyłożone  będą do wglądu  od  30 listopada 2017 do 14grudnia 2017,
w pokoju  065, paw.B   w  godz. 11.00 - 13.00.

 

26.04.2017 roku
Dziennik Polski
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
prof. dr hab. Marek Lisiński

"Jakość kształcenia nie może być tylko hasłem"

 

13 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"Rozmowy przed północą"
Radio Kraków

 

3 kwietnia 2017 roku
dr Wojciech Zysk, Katedra Handlu Zagranicznego
"W gąszczu etykiet"
http://web1.radiokrakow.pl/audycje/przed-hejnalem/w-gaszczu-etykiet/

 

23 marca 2017 roku
rp.pl
dr Bartłomiej Biga
Czas na wartości i budowę relacji zamiast pogoni za szybkim zyskiem 

 

22 marca 2017 roku
pfron.org.pl
prof. dr hab. Janina Filek
Z ZAZ na otwarty rynek pracy - szanse i zagrożenia 

 

22 marca 2017 roku
biznes.lovekrakow.pl
dr Monika Musiał-Malago
Wieliczka i Niepołomice jako alternatywa dla mieszkań na obrzeżach Krakowa 

 

20 marca 2017 roku
krakow.tvp.pl
Aktualności
Trwa Wampiriada na Uniwersytecie Ekonomicznym 

 

20 marca 2017 roku
rp.pl
prof. UEK dr hab. Jadwiga Barbeka
Polska wschodzącą gwiazdą przemysłu spotkań 

 

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip