ZNP

A A A drukuj

Informacje ZNP

  Zebranie Ogólne 
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pracowników UEK
       

W dniu 27 września 2017 roku odbyło się Zebranie Ogólne Członków ZNP Pracowników UEK, którego celem był wybór nowego Prezesa Zarządu.
Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

Ustępujący Prezes dr Janusz Raganiewicz w krótkim wystąpieniu przedstawił zebranym powód swojej rezygnacji, a jest nim przejście na emeryturę.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zebranie wybrało nowego Prezesa. Został nim dr Paweł Zamora. Nowy Prezes podziękował za wybów i obiecał nie zawieść zaufania członków ZNP Pracowników UEK.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T

Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników UEK
informuje zainteresowanych

o możliwości wyjazdu wakacyjnego do: 

  • Domu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kortowie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. (z wyłączeniem terminu 19 - 27 lipca 2017 r.)
  • Domu Studenckiego Akademii Pomorskiej w Słupsku w okresie od 1 do 31 lipca 2017 r.
  • Domu Studenckiego Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie w okresie od 1 lipca do 15 września 2017 r.
  • Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie
    od 2 sierpnia do 23 września 2017 r.


Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat ZNP, budynek „Ustronie”, pok. 514, tel. 122935454 lub pawilon B, pok. 370, tel. 12 2935379, e-mail: komendai@uek.krakow.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

z a p r a s z a
do wzięcia udziału w wycieczce:

„REJON DOLINY SOŁY”
w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota)


W programie między innymi:

-  ŻYWIEC  -  Muzeum – Zamek, Pałac Habsburgów oraz historyczny ogród
-  SOBLÓWKA  -  spacer doliną rzeki Urwisko w kierunku rezerwatu przyrody Oszus
-  JELEŚNIA  -  karczma
-  ŚWINNA PORĘBA  -  zapora.

Kierownikiem wycieczki jest dr hab. Bogusław Luchter, prof. UEK (Zakład Geografii Ekonomicznej Katedry Gospodarki Regionalnej UEK).

WYJAZD: godz. 7:00 (zbiórka koło Pawilonu Sportowego - autokar uczelniany marki Autosan, nr rej. KR251FK).

POWRÓT: ok. godz. 22:00 (UEK, ul. Rakowicka 27).

ODPŁATNOŚĆ:
-  członkowie ZNP  -  20 zł
-  emeryci – członkowie ZNP oraz dzieci  -  10 zł
-  pozostałe osoby  -  40 zł

ZAPISY I WPŁATY
przyjmuje (od czwartku 11 maja br.):
Iwona Komenda, Sekretariat ZNP, budynek Ustronie, pokój 514 (w dniach
i godzinach dyżurów) lub pokój 370 w pawilonie B, tel.: 12 293 53 79.