ZNP

A A A drukuj

Informacje ZNP


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

z a p r a s z a
do wzięcia udziału w wycieczce:

„DOLINA POPRADU"

w dniu 8 września 2018 r. (sobota)

W programie między innymi:

-  STARY  SĄCZ  -  zespół staromiejski, klasztor Klarysek
-  RYTRO  -  zamek
-  PIWNICZNA  -  obiad (indywidualnie)
-  WIERCHOMLA  WIELKA  -  cerkiew greckokatolicka
-  ŻEGIESTÓW  ZDRÓJ  -  sanatorium „Wiktor".

Kierownikiem wycieczki jest dr hab. Bogusław Luchter,
prof. UEK
(Zakład Geografii Ekonomicznej Katedry Gospodarki Regionalnej UEK).

WYJAZD: godz. 7:00 (zbiórka koło Pawilonu Sportowego - autokar uczelniany marki Autosan, nr rej. KR251FK).

POWRÓT: ok. godz. 21:30 (UEK, ul. Rakowicka 27).

ODPŁATNOŚĆ:
-  członkowie ZNP  -  20 zł
-  emeryci
- członkowie ZNP oraz dzieci  -  10 zł
-  pozostałe osoby  -  40 zł

ZAPISY I WPŁATY przyjmuje:
Małgorzata Włodarczyk, sekretariat ZNP, budynek Ustronie pokój 514 lub pokój 005,
tel. 12 293 54 54.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z inicjatywy ZNP Pracowników UEK dnia 26 lipca 2018 r.(czwartek) odbędzie się spotkanie Kanclerza UEK z pracownikami Działu Obsługi. Zainteresowanych zapraszamy do Starej Auli w Budynku Głównym na godzinę 12:00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Kraków, dnia 26.04.2018r

Jego Magnificencja
Prof. dr hab. inż.  Andrzej Chochół
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Zwracam się z uprzejmą prośbą do Jego Magnificencji o wyjaśnienie kilku kwestii pracowniczych, zgłaszanych przez członków Naszego Związku.

 • 1. Jakie są zasady korzystania z urlopów na żądanie przez pracowników naukowo- dydaktycznych? Czy urlopy te są wliczane do wymiaru urlopu wypoczynkowego, czy też nie? Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli akademickich? Czy urlop powinien być wykorzystany w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych?
 • 2. Jakie są zasady korzystania z urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich
  i rozliczania godzin ponadwymiarowych w przypadku, gdy są one lub ich nie ma?
 • 3. W jakiej kolejności są wliczane godziny dydaktyczne (ich rodzaje) do pensum?
  I jakie są zasady rozliczania godzin w UEK?
 • 4. Jak są rozliczane zwolnienia lekarskie? Są katedry, w których istnieje konieczność odpracowania godzin niezrealizowanych z powodu zwolnienia lekarskiego. Zastępstwo powinien wyznaczyć kierownik katedry, a znamy przypadki, gdy pracownik sam musi szukać zastępstwa. Czy osoba zastępująca pracownika na zajęciach ma wpisywać sobie wykonane zajęcia do rocznego rozliczenia? Naszym zdaniem powinna.
 • 5. Czy ustalanie godzin rektorskich i konieczność ich odpracowania jest zgodna
  z prawem?
 • 6. Czy w przypadku delegowania pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego na konferencję naukową lub dydaktyczną istnieje konieczność odpracowania zajęć dydaktycznych? Jeżeli tak to z jakich przepisów prawa to wynika?
 • 7. Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym godziny ponadwymiarowe dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, powinny być rozliczane i wypłacane do dnia 30.09 ale niestety tak nie jest w naszej uczelni.
 • 8. Jakie są zasady wyznaczania zastępstw pracowników administracji np. biblioteki, sekretariatów katedr w przypadku ich dłuższej nieobecności. Jak te kwestie powinny być rozwiązywane w działach i jednostkach jednoosobowych, a jak w wieloosobowych?

Jednocześnie zgłaszamy kilka postulatów:

 • 1. Podjęcie prac w ramach komisji złożonej z członków związków zawodowych działających na UEK w sprawie zasad korzystania z Zakładowego Funduszu Socjalnego w tym III filaru, chatki itp.
 • 2. Wprowadzenie ograniczenia pracy w niedziele dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych np. do 14.00 oraz odpowiednie układanie harmonogramów zajęć dydaktycznych, by nie było sytuacji, gdy ktoś ma np. 2 w niedzielę.
 • 3. Rozważenie wprowadzenia podwyżek po 20, 25 i 30 latach pracy dla pracowników z grupy najniżej uposażonych, nie będących nauczycielami akademickimi (niewielkie podwyżki) tak by docenić ich pracę.
 • 4. Wprowadzenie oficjalnych godzin Rektorskich dla pracowników administracji, np. w Wielki Piątek. Pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci mają wolne już w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, zgodnie z zapisem Zarządzenia Rektora o przerwie świątecznej. Uważamy ,że jest to dyskryminowanie tej grupy zawodowej.
 • 5. Wprowadzenie jednolitych zasad konsultacji i weryfikacji tych zasad dla pracowników naukowo-dydaktycznych w całej uczelni, gdyż sposób realizacji jest bardzo różny i zależy od kierowników Katedr.
 • 6. Wprowadzenie stałych godzin korzystania z basenu dla pracowników Uniwersytetu, a nie przeznaczania tylko tych godzin, które nie zostały sprzedane komercyjnie i są ogólnodostępne (w tym również dla pracowników UEK).

 

                                                                                                                                                                                           Prezes ZNP Pracowników UEK

SPRAWY BIEŻACE

 1. Z inicjatywy Zarządu ZNP Pracowników UEK, przy współudziale pozostałych zawiązków zawodowych działających na UEK, JM Rektor postanowił o możliwości korzystania z 75% kosztów uzyskania przychodu dla pracowników dydaktycznych.

 2. Od kwietnia 2018 r. będą miały miejsce dyżury kancelarii prawnej dotyczące porad z zakresu prawa pracy dla członków ZNP Pracowników UEK (projekt pilotażowy). Pierwszy dyżur odbędzie się już 11 kwietnia br. w pokoju nr 514, Budynek Ustronie.

 3. Zarząd ZNP Pracowników UEK zawnioskował do JM Rektora o godziny rektorskie 31 października 2017 r. i 12 marca 2018 r. również dla pracowników administracji i obsługi UEK. Niestety, sprawa ta nie została pozytywnie załatwiona. Będziemy jednak czynili starania, by w przyszłości godziny rektorskie dotyczyły również tej grupy pracowników UEK.

 4. Z inicjatywy Zarządu ZNP Pracowników UEK podjęte zostały starania dotyczące zmian dotychczasowych zasad podziału środków ZFŚS. Proponowane zmiany dotyczą bardziej prorodzinnego i racjonalnego wydawania środków. Obecnie propozycja jest rozpatrywana przez Pana Rektora.
           Jednocześnie prosimy członków związku o przesyłanie propozycji ewentualnych
            inicjatyw i zmian na UEK.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie Ogólne 
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Pracowników UEK
       

W dniu 27 września 2017 roku odbyło się Zebranie Ogólne Członków ZNP Pracowników UEK, którego celem był wybór nowego Prezesa Zarządu.
Zebraniu przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Kornaś.

Ustępujący Prezes dr Janusz Raganiewicz w krótkim wystąpieniu przedstawił zebranym powód swojej rezygnacji, a jest nim przejście na emeryturę.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zebranie wybrało nowego Prezesa. Został nim dr Paweł Zamora. Nowy Prezes podziękował za wybów i obiecał nie zawieść zaufania członków ZNP Pracowników UEK.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T

Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego
Pracowników UEK
informuje zainteresowanych

o możliwości wyjazdu wakacyjnego do: 

 • Domu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kortowie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. (z wyłączeniem terminu 19 - 27 lipca 2017 r.)
 • Domu Studenckiego Akademii Pomorskiej w Słupsku w okresie od 1 do 31 lipca 2017 r.
 • Domu Studenckiego Politechniki Koszalińskiej w Koszalinie w okresie od 1 lipca do 15 września 2017 r.
 • Domu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie
  od 2 sierpnia do 23 września 2017 r.


Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat ZNP, budynek „Ustronie”, pok. 514, tel. 122935454 lub pawilon B, pok. 370, tel. 12 2935379, e-mail: komendai@uek.krakow.pl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

z a p r a s z a
do wzięcia udziału w wycieczce:

„REJON DOLINY SOŁY”
w dniu 24 czerwca 2017 r. (sobota)


W programie między innymi:

-  ŻYWIEC  -  Muzeum – Zamek, Pałac Habsburgów oraz historyczny ogród
-  SOBLÓWKA  -  spacer doliną rzeki Urwisko w kierunku rezerwatu przyrody Oszus
-  JELEŚNIA  -  karczma
-  ŚWINNA PORĘBA  -  zapora.

Kierownikiem wycieczki jest dr hab. Bogusław Luchter, prof. UEK (Zakład Geografii Ekonomicznej Katedry Gospodarki Regionalnej UEK).

WYJAZD: godz. 7:00 (zbiórka koło Pawilonu Sportowego - autokar uczelniany marki Autosan, nr rej. KR251FK).

POWRÓT: ok. godz. 22:00 (UEK, ul. Rakowicka 27).

ODPŁATNOŚĆ:
-  członkowie ZNP  -  20 zł
-  emeryci – członkowie ZNP oraz dzieci  -  10 zł
-  pozostałe osoby  -  40 zł

ZAPISY I WPŁATY
przyjmuje (od czwartku 11 maja br.):
Iwona Komenda, Sekretariat ZNP, budynek Ustronie, pokój 514 (w dniach
i godzinach dyżurów) lub pokój 370 w pawilonie B, tel.: 12 293 53 79.