Uniw III Wieku

A A A drukuj

O nas

Od 1 października 2010 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku przeznaczony dla osób powyżej 55 roku życia - emerytów i rencistów, którzy odczuwają potrzebę dalszego własnego rozwoju intelektualnego oraz poszerzania wiedzy i zainteresowań szczególnie w zakresie problematyki ekonomiczno-społecznej. 

Nasz UTW powołany został do życia Uchwałą Senatu UEK w grudniu 2009 roku i po okresie pilotażowych wykładów, które odbywały się od marca do czerwca 2010 r., od roku akademickiego 2010/2011 przybrał obecną postać systematycznie prowadzonej działalności edukacyjnej.

Od samego początku chcieliśmy aby nasz UTW wyróżniał się przede wszystkim wysokim poziomem kształcenia - stąd do wygłoszenia wykładów zapraszani są najlepsi, doświadczeni nauczyciele akademiccy z UEK, jak i wybitni specjaliści z innych uczelni oraz menedżerowie, znani dziennikarze, lekarze...

W naszym UTW proponujemy słuchaczom nie tylko cotygodniowe wykłady, ale i dwugodzinne zajęcia z języków obcych oraz godzinne zajęcia ruchowe w basenie, w sali gimnastycznej lub siłowni. Dla chętnych organizujemy także kursy komputerowe. 

Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonują już w wielu krajach, a w Polsce w ostatnich latach ich liczba imponująco rośnie - w chwili obecnej jest ich już ponad 380. Z założenia mają być - i są - tą formą edukacji społecznej, która stanowi kolejne ogniwo w procesie kształcenia się przez całe życie (live long learning).