Uniw III Wieku

A A A drukuj

Aktualności

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/17

Zapisy na kolejny rok akademicki 2016/17 będą prowadzone od 6 do 28 września 2016 r.
Zapisy przyjmowane będą we wtorki i środy w godz. 11.00 do 13.00 w pok. K-3,
Budynek „Księżówka", ul. Rakowicka 27.
Formularz zgłoszeniowy można pobrać z naszej strony internetowej lub wypełnić na miejscu w biurze UTW.

Zapraszamy!

OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI PRZYJĘCIA W POCZET SŁUCHACZY UTW :

1. Wiek minimum 55 lat.
2. Posiadanie wykształcenia średniego.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 80 zł na semestr. Płatności można dokonać
w kasie Uczelni (w godz. 10.00 - 13.00, w czwartki w godz. 12.00 - 15.00) lub przelewem
na rachunek UTW UEK : BPH SA 30 10600076 0000 3310 0021 3191 (jako tytuł wpłaty proszę napisać: UTW- imię i nazwisko słuchacza).
5. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z 1 zdjęciem
i dowodem wpłaty w pok. K-3, Budynek „Księżówka", ul. Rakowicka 27.
Do zapisu konieczne jest posiadanie przy sobie numeru PESEL.

PROGRAM ZAJĘĆ:

Zajęcia naszego UTW odbywają się w środy:
- wykłady w godz. 15.00 - 16.30;
- zajęcia językowe w  godz. 16.30 - 18.00;
- zajęcia ruchowe w środy w godz. 16.30 - 19.00 oraz w piątki w godz. 11.30-12.15
w pawilonie sportowo-dydaktycznym - według odrębnego harmonogramu.

Oferowane zajęcia językowe:
angielski dla początkujących, angielski dla zaawansowanych (dwa poziomy).

Proponowane zajęcia ruchowe:
Aqua Fitness, gimnastyka Pilatesa, zdrowy kręgosłup.

Wysokość opłat:
opłata wpisowa 80 zł/semestr;
opłata za zajęcia sportowe 100 zł/semestr;
opłata za lektoraty 180 zł/semestr.

 

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2015/16

 Szanowni Państwo,

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2015/16 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku UEK odbędzie się dnia 8 czerwca o godz. 14.00 w Sali Senackiej na parterze Budynku Głównego UEK. 

Serdecznie zapraszamy!

 

 Zainaugurowaliśmy VI Rok Akademicki 2015/16

W dniu 14 października odbyła się uroczysta inauguracja VI Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK. Słuchaczy powitali: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof.  dr hab. Andrzej Sokołowski oraz Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dr Jolanta Juza. Wykład inauguracyjny pt. „Statystyka i polityka" wygłosił prof. dr hab. Andrzej Sokołowski.