Uniw III Wieku

A A A drukuj

Aktualności

Zainaugurowaliśmy VI Rok Akademicki 2015/16

W dniu 14 października odbyła się uroczysta inauguracja VI Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK. Słuchaczy powitali: Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof.  dr hab. Andrzej Sokołowski oraz Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku UEK dr Jolanta Juza. Wykład inauguracyjny pt. „Statystyka i polityka" wygłosił prof. dr hab. Andrzej Sokołowski.

Terminy zajęć w I semestrze roku akademickiego 2015/16 :

14 października - Inauguracja Roku
21 października, 28 października
  4 listopada , 18 listopada, 25 listopada
  2 grudnia, 9 grudnia, 16 grudnia
13 stycznia, 20 stycznia
27 lutego, 3 lutego

Obowiązujące warunki przyjęcia w poczet Słuchaczy UTW :

1. Wiek minimum 55 lat
2. Posiadanie wykształcenia minimum średniego.
3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 80 zł na semestr. Płatności
    można dokonać w kasie Uczelni (w godz. 10.00 - 13.00, w czwartki
    w godz. 12.00 - 15.00) lub przelewem na rachunek UTW UEK : BPH
    SA 30 10600076 0000 3310 0021 3191 (jako tytuł wpłaty proszę
    napisać: UTW- imię i nazwisko słuchacza).
5. Złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego
    wraz z 1 zdjęciem i dowodem wpłaty w pok. K-3, Budynek
    „Księżówka", ul. Rakowicka 27.

Program zajęć:

Zajęcia naszego UTW odbywają się w środy
wykłady w godz. 15.00 - 16.30 w sali 054, która znajduje się na parterze w paw. B;
zajęcia językowe w  godz. 16.30 - 18.00 w salach 2, 3 i 4 w Budynku Głównym;
zajęcia ruchowe w środy w godz. 16.30 - 19.00 oraz w piątek w godz. 11.30-12.15 
w pawilonie sportowo-dydaktycznym - według odrębnego harmonogramu.

Oferowane zajęcia językowe
angielski dla początkujących, angielski dla zaawansowanych (dwa poziomy).

Proponowane zajęcia ruchowe
Aqua Fitness, gimnastyka Pilatesa.

Wysokość opłat: 
opłata wpisowa 80 zł/semestr; opłata za zajęcia sportowe 100 zł/semestr; opłata za lektoraty 180 zł/semestr.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 293 54 28 lub utw@uek.krakow.pl