A A A drukuj

Władze Wydziału Zarządzania

 

Dziekan Wydziału Zarządzania
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła

 

Prodziekan Wydziału Zarządzania
Prof. UEK dr hab. Renata Seweryn

przyjmuje studentów kierunków:
Marketing i komunikacja rynkowa -
wszystkich form studiów
Modern Business Management - studia I stop. stacjonarne
Turystyka i rekreacja -  
wszystkich form studiów

 

Prodziekan Wydziału Zarządzania
Prof. UEK dr hab. Paweł Ulman

przyjmuje studentów kierunków:
Analityka gospodarcza
- wszystkich form studiów
Innowacje w biznesie - wszystkich form studiów
Zarządzanie -
wszystkich form studiów

 

Prodziekan Wydziału Zarządzania
Prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz

przyjmuje studentów kierunków:
Applied Informatics - studia I stop. stacjonarne
Informatyka stosowana
-
wszystkich form studiów
Rachunkowość i controlling -
wszystkich form studiów

 

Szczegóły dotyczące dyżurów (link)