Katedra Zarządzania Jakością

A A A drukuj

Granty krajowe

Grant NCN dla osób ze stopniem dr rozpoczynających karierę naukową:

Czynniki wpływające na zgodność porównań parami w metodach analitycznego procesu hierarchicznego i sieciowego (AHP/ANP) (nr 2011/01/D/HS4/04006).

Celem grantu jest identyfikacja i analiza czynników wpływających na zgodność wyników wielokryterialnych metod podejmowania decyzji AHP/ANP. Jako efekt końcowy przewiduje się m.in. opracowanie  praktycznych zaleceń dotyczących prowadzenia badań za pomocą metod AHP/ANP tak, aby zminimalizować przyczyny powstawania niezgodności wyników na etapie projektowania badań.

Kierownik grantu: dr Anna Prusak
Wykonawcy: prof. nadzw. dr hab. Wiktor Adamus, dr Piotr Stefanów

Data rozpoczęcia: listopad 2011
Data zakończenia: listopad 2014

 

Grant własny MNiSW:

Zależność między funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i kondycją finansową małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej (nr 4290/B/H03/2011/40).

Celem projektu jest okreslenie zależnosci między funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością i kondycją finansową  badanych organizacji. 

Kierownik grantu: prof. dr hab Tadeusz Sikora
Wykonawcy: dr inż. Piotr Kafel

Data rozpoczęcia: czerwiec 2011
Data zakończenia: grudzień 2012

 

Grant promotorski MNiSW:

Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności 
 a satysfakcja klientów firmy
(nr N N112 054034).

Kierownik grantu: prof. dr hab Tadeusz Sikora
Wykonawcy: dr inż. Paweł Nowicki

Data rozpoczęcia: 2007
Data zakończenia: 2008