Katedra Zarządzania Jakością

A A A drukuj

Historia Katedry Zarządzania Jakością

W 1972 r. został powołany Zakład Towaroznawstwa Ogólnego w ówczesnym Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jego kierownikiem od chwili powstania  aż do przejścia na emeryturę w 1991 r. był doc. dr Mieczysław Skrzypek. 
W latach 1991-1993 kierownikiem jednostki był dr hab. Tadeusz Wawak i wówczas Zakład zmienił nazwę na Samodzielny Zakład Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością. Po jego odejściu p.o. kierownika Zakładu została dr Łucja Karpiel.
W październiku 1995 r. na funkcję kierownika Samodzielnego Zakładu Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością objął dr hab. Tadeusz Sikora, który w lutym 1997 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w  ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wówczas zaistniały warunki do powołania Katedry, co  właściwą uchwałą uczynił Senat AE w kwietniu 1997 r.  
W dalszych latach nastąpił dynamiczny rozwój Katedry Zarządzania Jakością. Zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni z dnia 28.11.2005 r. zmieniła się nazwa Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością na Katedrę Zarządzania Jakością.