A A A drukuj

Badania naukowe

Na Wydziale Towaroznawstwa są prowadzone badania w zakresie szeroko rozumianego towaroznawstwa i dyscyplin pokrewnych. Działalność naukowa Wydziału koncentruje się
w następujących obszarach:

· kształtowanie i badanie jakości wyrobów przemysłu lekkiego, kosmetycznego oraz artykułów gospodarstwa domowego

· mikrobiologiczny rozkład materiałów oraz metody ich zabezpieczenia,

· czynniki kształtujące jakość wybranych produktów spożywczych (mięso, mleko i przetwory mleczarskie, miód, przetwory owocowe i warzywne, pieczywo),

· bezpieczeństwo produktów rynkowych,

· oczyszczanie i zagospodarowanie zużytych olejów,

· metody badania i oceny produktów,

· opakowalnictwo i przechowalnictwo towarów,

· ochrona jakości produktów w procesach logistycznych,

· opracowywanie, wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zarządzanie środowiskowe,

· projektowanie i ocena cyklu życia wyrobów, gospodarka odpadami,

· ekologiczne źródła energii,

· wzrost gospodarczy – kapitał ludzki – nierówności społeczne – innowacje w gospodarce opartej na wiedzy.