A A A drukuj

Procedury i formularze


Procedury monitorowania programów kształcenia (pobierz )

Zasady przeprowadzania hospitacji zajęć (pobierz  ) i Karta hospitacji (pobierz  )

Informacja nauczyciela akademickiego o osiąganiu zakładanych efektów kształcenia
(pobierz  )

 

Po kliknięciu na Pobierz otworzy się w nowe okno przeglądarki z wybranym dokumentem. Wówczas należy kliknąć na ikonę pobierania w górnym prawym rogu i zapisać dokument na dysku.