A A A drukuj

Specjalności

Specjalności oferowane na poszczególnych kierunkach:

Szczegółowy plan przedmiotów wykładanych na poszczególnych specjalnościach znajduje się na stronie planystudiow.uek.krakow.pl

 

 Kierunek: Ekonomia

Oferowane specjalności:
Oferta na stopniu studiów
Link do szczegółowych informacji Ulotka

Analityka ekonomiczno-finansowa

I i II
Katedra Makroekonomii, Katedra Teorii Ekonomii , Katedra Historii Myśli Ekonomicznej
 
 Ekonomia menedżerska I i II
Katedra Mikroekonomii
 
Gospodarowanie kapitałem ludzkimtylko II
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 
Konsulting w biznesie i sferze publicznej I i II
Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju  
Nieruchomości i inwestycjeI i II
Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego  
 Przedsiębiorczość i innowacjeI i II
Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji  
Strategie rozwoju biznesuI i II
Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji  

 

Odstęp............................. fg lfd lfd sld ;hd jh jhdlsjhdklshdlkshfdkljhdfls shdl sdkhfdlkd l klsdhl shdl hsl dk sdfskd flskd skd

 Kierunek: Europeistyka

Oferowane specjalności:   
Oferta na stopniu studiówLink do szczegółowych informacji Ulotka

 

Biznes i współpraca na rynku europejskim

I i II
Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej
 
Menedżer projektów europejskich I i II
Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 

 

 Kierunek: Inżynieria Organizacji i Zarządzania


Oferowane specjalności:
Oferta na stopniu studiów
 Link do szczegółowych informacji
Ulotka

Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

 IKatedra Analiz Strategicznych
 
Zarządzanie i doradztwo personalne IKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
Zarządzanie rozwojem biznesu IKatedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji  

 Kierunek: Logistyka Międzynarodowa

Oferowane specjalności:
Oferta na stopniu studiów
Link do szczegółowych informacji  Ulotka

Brak specjalności

 IKatedra Zarządzania Międzynarodowego  


 Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Oferowane specjalności:
Oferta na stopniu studiów
Link do szczegółowych informacji
 Ulotka

Ekonomia biznesu międzynarodowego

 I i II
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  
 Handel zagraniczny I i II
Katedra Handlu Zagranicznego  

 

 

 Kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze- j. angielski

Oferowane specjalności:
Oferta na stopniu studiówLink do szczegółowych informacji Ulotka

International Business

 I i IIBiuro Programów Zagranicznych UEK
 

 

 Kierunek: Organizacja i Zarządzanie - studia menedżerskie

Oferowane specjalności:
Oferta na stopniu studiów
 Link do szczegółowych informacji
Ulotka

Projektowanie systemów zarządzania

 IIKatedra Analiz Strategicznych
 
Zarządzanie zasobami ludzkimi  IIKatedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
Zintegrowane zarządzanie korporacyjne  IIKatedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji  Kierunek: Stosunki Międzynarodowe

Oferowane specjalności:
Oferta na stopniu studiówLink do szczegółowych informacji
Ulotka

Euroazja - polityka i gospodarka

tylko I
Katedra Nauk Politycznych  
 
Polityka i komunikacja międzynarodowa
tylko IKatedra Studiów Europejskich 
Studia Euroazjatyckietylko II Katedra Nauk Politycznych 
Międzynarodowe polityki rozwojutylko IIKatedra Studiów Europejskich 
Zarządzanie międzynarodowe
tylko II
 Katedra Zarządzania Międzynarodowego