A A A drukuj

Praca dyplomowa

Każdy student składający pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) i przygotowujący się do jej obrony, powinien dostarczyć do Dziekanatu pracę spełniającą stosowne kryteria, jak również szereg innych dokumentów. Poniżej przedstawiono ich listę.

 1. Prosimy o zapoznanie się z wymogami stawianym pracom dyplomowym uchwalonymi przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych: Wymogi dotyczące prac 

2.  Składanie i obrona pracy dyplomowej

Przy składaniu pracy licencjackiej/magisterskiej należy dostarczyć do dziekanatu:

  • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami ( z pok. 104 I p. bud. Główny)
  • indeks i kartę egz. ze wszystkimi wpisami (uzupełnione daty, godziny)
  • 2 oprawione prace (jedna z wpisem Promotora) z raportem antyplagiatowym ( Z LOGO  UEK)  podpisanym  przez  Promotora
  • archiwalną wersję pracy (wg opisu na stronie UEK) z raportem antyplagiatowym podpisanym  przez Promotora


Przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej należy dostarczyć do dziekanatu:

  • legitymację studencką
  • informację do suplementu (wypełnione czytelnie)
  • zdjęcia (IDENTYCZNE) o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (4szt. lub 5 szt.)w  „stroju galowym"


Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje niedopuszczeniem do obrony!!!!!

 3. Informacje na temat Systemu Antyplagiatowego