A A A drukuj

Publikacje

Szanowni Państwo
Miło mi jest polecić Państwu najnowszą książkę pracowników
naszego Wydziału
pt. „Przedsiębiorczość korporacyjna. Rynek, strategie, zarządzanie”.

Książka została zredagowana przez Izabelę Czaję i Ewę Kozień,
a została napisana przez pracowników naukowych trzech katedr  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
Katedry Przedsiębiorczości i  Innowacji,
Katedry Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji
 oraz Katedry Prawa Międzynarodowego,
a także Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Stanowi ona kontynuację wcześniejszej publikacji pt. „Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem”.

Celem publikacji jest holistyczne i interdyscyplinarne ukazanie
złożonego systemu dużych i wielkich przedsiębiorstw, w których wnętrzu tworzone jest środowisko w rożnym stopniu rozwijające przedsiębiorczość korporacyjną. Książka skierowana jest do menedżerów, pracowników korporacji, studentów oraz czytelników zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości korporacyjnej.

Serdecznie polecam do przeczytania

Dziekan WEiSM
Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK
8.12.2016 r.

_________________________________________  

 
 W październiku 2016 roku ukazała się książka pt. „Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania” autorstwa dr Marka Szaruckiego.

 

   

Książka została przedstawiona jako rozprawa habilitacyjna, jej głównym celem jest opracowanie koncepcji doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarzadzania, i została  wydrukowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

*****

Pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji:  dr Małgorzata Kosała, dr Maria Urbaniec i dr Agnieszka Żur są autorkami książek pt. „Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością” oraz  „Entrepreneurship: Antecedents and Effects”.

   

 

   

Obie pozycje zostały wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej.

*****

Informujemy, że ukazał się już kolejny numer czasopisma EBER Entrepreneurial Business and Economics Review, tym razem pod redakcją dr Agnieszki Żur i dr Marii Urbaniec. 


   

Polecamy lekturę.

*****

Informujemy, że ukazał się także kolejny numer czasopisma
„Świat Nieruchomości – World of Real Estate  Journal”,
którego redaktorem naukowym jest Prof. dr hab. Adam Nalepka 

_________________________________________  

 

W październiku 2016 roku ukazała się książka pt. „Współczesne trendy w zarządzaniu projektami” pod redakcją Mariusza Sołtysika i Małgorzaty Wesołowskiej.

 

   

Publikacja została poświęcona zmianom jakie zachodzą w koncepcji i praktyce zarządzania projektami w Polsce i na świecie. Zarządzanie projektami wkracza do coraz większej liczby przedsiębiorstw i urzędów. Obecnie trudno jest wyobrazić sobie efektywne wykorzystanie środków unijnych, świadome rozwijanie firmy, czy też wprowadzanie nowych produktów na rynek, bez znajomości podstaw zarządzania projektami.

Pani mgr Małgorzata Wesołowska jest studentką studiów doktoranckich na naszym Wydziale oraz przedstawicielem doktorantów na Radzie Wydziału. Napisany przez Nią rozdział jest zatytułowany „Zarządzanie projektem na przykładzie konferencji naukowej”.