A A A drukuj

Konferencje naukowe

Szanowni Państwo
 
Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ma zaszczyt i przywilej zaprosić na:
 
XXIII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ zatytułowaną
"Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce",
która odbędzie się w Krakowie w dniu 20 listopada 2017 roku
 
Konferencja zorganizowana jest z okazji Jubileuszu
Prof. zw. dr hab. Stanisława Wydymusa
 
Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:
 
http://www.konferencja-khz.uek.krakow.pl
 
Jednocześnie informujemy, że rejestracja na Konferencję została już uruchomiona. Będziemy wdzięczni za jak najszybsze dokonanie zgłoszenia, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca 2017 roku. Formularz zgłoszenia znajduje się pod adresem:
 
http://www.konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/rejestracja.html
 
Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do dnia 30 czerwca 2017 roku lub do 1 grudnia 2017 roku. Artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji opublikowane zostaną jako rozdziały w monografii naukowej w Księdze Jubileuszowej (będzie wręczana uczestnikom w dniu Konferencji, stąd wymóg złożenia tekstu do końca czerwca) oraz w punktowanych czasopismach z ministerialnej listy B ("Przedsiębiorczość i Zarządzanie" - obecnie 14 punktów, "Entrepreneurial Business and Economics Review" - obecnie 12 punktów) lub "Przedsiębiorczość Międzynarodowa" - obecnie 5 punktów.
 
Dodatkowe informacje znajdują się w dołączonej ulotce , a ich rozwinięcie na stronie internetowej Konferencji.
Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Konferencji Państwa najbliższym współpracownikom, a jeśli to możliwe także o upowszechnienie tej informacji wśród społeczności akademickiej z Polski.
 

Z wyrazami szacunku,
prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach