A A A drukuj

Doktoraty

mgr Krzysztof Nowak

temat rozprawy: Relatywne znaczenie szoków popytowych i podażowych na rynku powierzchni biurowej w głównych miastach Polski w latach 2000-2015.

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. dr hab. Stanisław Belniak
promotor pomocniczy: dr Michał Głuszak

data wszczęcia: 06.07.2015 r.

 Załączone pliki:

 

mgr Agnieszka Witoń

temat rozprawy: Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji.

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Robert Włodarczyk 
data wszczęcia: 08.12.2014 r.
data nadania stopnia: 25.06.2018 r.

 Załączone pliki:

 

mgr Michał Możdżeń

temat rozprawy: Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce.

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner
data wszczęcia: 12.11.2012 r.
data nadania stopnia: 23.04.2018 r.

 Załączone pliki:

 

 mgr Hubert Guz

temat rozprawy: Ocena zdolności uczenia się organizacji publicznej na przykładzie zarządzania polityką spójności przez Urząd Marszałkowski Województwa małopolskiego.

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur
promotor pomocniczy: dr Krzysztof Jakóbik

data wszczęcia: 02.02.2015 r.
data nadania stopnia: 14.05.2018 r.

 Załączone pliki:

 

 mgr Marcin Piątkowski

temat rozprawy: Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013.

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
data wszczęcia: 06.07.2015 r.
data nadania stopnia: 26.03.2018 r.

 Załączone pliki:


mgr Bianka Godlewska-Dzioboń

temat rozprawy: Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
data wszczęcia: 24.06.2013 r.
data nadania stopnia: 23.04.2018 r.

 Załączone pliki:

 

mgr Gretchen E. Garniss

temat rozprawy: Housing for Independent Seniors in Poland

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Jacek Klich
data wszczęcia: 11.05.2015 r.

 Załączone pliki:

 

 mgr Iwona Kubica

temat rozprawy: Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
data wszczęcia: 02.02.2015 r.
data nadania stopnia: 26.03.2018 r.

 Załączone pliki:

 

mgr Kinga Szmigiel

temat rozprawy: Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. dr hab. Andrzej Prusek
data wszczęcia: 06.07.2015 r.
data nadania stopnia: 22.01.2018

 Załączone pliki:

 

mgr Jakub Kwaśny

temat rozprawy: Rola władz samorządowych w ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności na przykładzie województwa małopolskiego

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. dr hab. Irena Pietrzyk
data wszczęcia: 4.06.2012 r.
data nadania stopnia: 22.01.2018

 Załączone pliki:

 

mgr Hanna Kelm

temat rozprawy: Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina:ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Aleksander Surdej
data wszczęcia: 3.06.2013 r.
data nadania stopnia: 04.12.2017 r.

 Załączone pliki:

 

mgr Joanna Sanetra-Szeliga

temat rozprawy: Kultura jako determinanta rozwoju. Zmiana miejsca kultury w strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego dużych polskich miast na przykładzie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina:ekonomia
promotor: prof. dr hab. Jacek Purchla
data wszczęcia: 14.11.2011 r.
data nadania stopnia: 03.07.2017

 Załączone pliki:

 

mgr Iwona Kik

temat rozprawy: Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina:ekonomia
promotor: prof. dr hab. Adam Nalepka
promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Marona
data wszczęcia: 2.06.2014 r.
data nadania stopnia: 27.02.2017 r.

 Załączone pliki:

 

 

 mgr Patrycja Andrzejewska

tytuł rozprawy: Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
data wszczęcia: 22.09.2014 r.
data nadania stopnia: 27.02.2017 r.

 Załączone pliki:

 

 mgr Łukasz Klimczak

tytuł rozprawy: Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich 

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
promotor pomocniczy: dr Sławomir Śmiech
data wszczęcia: 23.09.2013 r.
data nadania stopnia: 23.01.2017 r.

Załączone pliki:

 

mgr Robert Gruenwald

tytuł rozprawy: Causes of High-Growth of Small and Mid-Cap Comapnies in the DACH Countries

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach
data wszczęcia: 02.02.2015 r.
data nadania stopnia: 27.02.2017 r.

Załączone pliki:

 

mgr Izabela Markiewicz-Halemba

tytuł rozprawy: Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na rewitalizację terenów poprzemysłowych w Polsce na przykładzie województwa śląskiego

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski
data wszczęcia: 13.10.2014 r.
data nadania stopnia: 23.01.2017 r.

Załączone pliki:

 

mgr Marcin Lech

tytuł rozprawy: System wspomagania decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi na przykładzie gminy Jodłowa

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. AGH dr hab. Andrzej Dura
data wszczęcia: 12.03.2012 r.

Załączone pliki:

 

mgr Maciej Grodzicki

tytuł rozprawy: Znaczenie integracji gospodarczej dla procesów konwergencji przemysłu państw Europy Środkowo-Wschodniej względem wysokorozwiniętych państw Unii Europejskiej

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UJ dr hab. Waldemar Florczak
promotor pomocniczy: dr Mariusz Trojak
data wszczęcia: 13.04.2015 r.
data nadania stopnia: 9.05.2016 r.

Załączone pliki:

 

mgr Anna Gapys

tytuł rozprawy: Znaczenie eksportu gazu ziemnego w polityce
gospodarczej Federacji Rosyjskiej

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Edward Molendowski
data wszczęcia: 12.12.2011 r.
data nadania stopnia: 22.02.2016

Załączone pliki:

 

mgr Piotr Sedlak

tytuł rozprawy: Możliwości kształtowania percepcji korzyści z pracy w procesie motywowania pracowników

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: prof. dr hab. Janusz Teczke
data wszczęcia: 12.03.2012 r.
data nadania stopnia: 28.09.2015 r.

Załączone pliki:

 

mgr Krzysztof Firlej

tytuł rozprawy: Programowanie rozwoju innowacyjności jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów w Polsce na tle Unii Europejskiej - na przykładzie województw małopolskiego i śląskiego

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. dr hab. Andrzej Prusek
data wszczęcia: 25.06.2012 r.
data nadania stopnia: 6.07.2015 r.

Załączone pliki:

   

mgr Marcin Mrowiec

tytuł rozprawy: Przydatność pogladów Szkoły Austryjackiej w wyjaśnieniu przyczyn stagnacji gospodarki Japonii na przełomie XX i XXI wieku.

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Andrzej Szopa
data wszczęcia: 7.04.2014 r.
data nadania stopnia: 21.11.2016 r.

Załączone pliki:

 

mgr Magdalena Belniak

tytuł rozprawy: Czynniki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie województwa małopolskiego

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: nauki o zarządzaniu
promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach
data wszczęcia: 7.04.2014 r.
data nadania stopnia: 13.04.2015 r.

Załączone pliki:

 

mgr Agnieszka Rożek

tytuł rozprawy: Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko-słowackim

dziedzina: nauki ekonomiczne
dyscyplina: ekonomia
promotor: prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej
data wszczęcia: 4.06.2012 r.
data nadania stopnia: 2.02.2015 r.

Załączone pliki: