A A A drukuj

Studia doktoranckie

Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych studentom oferowane są studia III stopnia (doktoranckie) w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia te są studiami 4-letnimi (8 semestrów). Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się w godzinach popołudniowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie głównej Uczelni, w zakładce Doktoranci.

Obszarowe i kierunkowe efekty kształcenia na studiach doktoranckich oferowanych przez Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 Plan studiów:

 I rok studiów
 Semestr 1
 Semestr 2
 Przedmioty Liczba godzin
 Przedmioty Liczba godzin

Ekonomia zaawansowana
Historia myśli ekonomicznej
Metodologia nauk społecznych
Socjologia/Psychologia
Filozofia
Elementy logiki formalnej
Proseminarium (4*4godz.)

12
12
12

12
20
12
16
Metody ilościowe w ekonomii i zarządzaniu
Metodologia badań ekonomicznych
Zarządzanie organizacjami jako przedmiot badań
Finanse w gospodarowaniu jako przedmiot badań
Międzynarodowe stosunki gospodarcze jako przedm. bad.
Podstawy dydaktyki w szkole wyższej
Seminarium doktorskie
20
12
12

12

12

16
8

 

 

 II rok studiów
 Semestr 3
 Semestr 4
 Przedmioty Liczba godzin
 Przedmioty Liczba godzin

Problemy badawcze współczesnej ekonomii
Przygotowanie i prezentacja referatu (warsztat)
Przedmiotowe podejścia badawcze:
Metodyka badań makroekonomicznych
Metodyka badań historycznych
Metodyka badań socjologicznych
Metodyka badań organizacyjnych
Seminarium doktorskie
Praktyka zawodowe (poza programem)

16

16


8

8
8
8
8
15
Aktualne problemy badawcze nauk o zarządzaniu
Przygotowanie i prezentacja karty programowej (warsztat)
Wykład do wyboru
Wykład do wyboru
Seminarium doktorskie
Praktyka zawodowa (poza programem)
16

20

16
16
8
15

 


 III rok studiów
 Semestr 5
 Semestr 6
 Przedmioty Liczba godzin
 Przedmioty Liczba godzin

Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w b. s-e.
Analiza ekonomiczna
Metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych
Wykład do wyboru
Seminarium doktorskie
Praktyka zawodowe (poza programem)

16

16
16

16
8
15

 

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu organizacji
Wykład do wyboru
Wykład do wyboru
Seminarium doktorskie
Praktyka zawodowa (poza programem)
20

16
16
8
15

 

 

 IV rok studiów
 Semestr 7
 Semestr 8
 Przedmioty Liczba godzin
 Przedmioty Liczba godzin

Etyka w badaniach naukowych
Wykład do wyboru - WE
Wykład do wyboru - WF
Seminarium doktorskie
Praktyka zawodowa (poza programem)

12
12
12
8
15

Konwersatorium językowe
Wykład do wyboru - WT
Wykład do wyboru - WZ
Seminarium doktorskie
Praktyka zawodowa (poza programem)
16
12
12
8
15


Wykłady do wyboru:

Aktualne problemy integracji europejskiej
Ekonomiczna analiza regulacji
Globalizacja a państwo współczesne
Gospodarka nieruchomościami
Problemy rozwoju regionalnego w UE
Problemy rynku pracy we współczesnej gospodarce
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Teorie wzrostu gospodarczego
Współczesne problemy polityki gospodarczej
Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi
Zarządzanie zamianami w organizacjach