A A A drukuj

Oferta w zakresie kształcenia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  prowadzi studia na czterech wydziałach w kilkunastu kierunkach kształcenia. Prowadzone są 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). Są to zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne.

Na uczelni obowiązuje Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który został uchwalony przez Senat UEK 17 września 2012 r.