Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Propozycja zajęć z wychowania fizycznego dla studentów I roku w sem zimowym 2018/2019
data publikacji: 31/07/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

W RAMACH REALIZACJI ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PROPONUJE RÓŻNORODNE FORMY AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ:

1.     Zajęcia o charakterze ogólnym (WF.OGÓL-K, WF.OGÓL-M) - zespołowe gry sportowe lub indywidualne dyscypliny na poziomie podstawowym lub preferencje danej grupy.

2.     Zajęcia z konkretnej dyscypliny – siatkówka (WF.SIAT-K, WF.SIAT-M) , koszykówka (WF.KOSZ-M), piłka nożna (WF.PNOŻ), Futsal (WF.FUTS-M), tenis stołowy (WF.TENS), badminton (WF.BADM), tenis ziemny (WF.TENZ) na poziomie podstawowym lub  średnio zaawansowanym.

3.     Zajęcia fitnessowe : step (WF.STEP) i aerobik (WF.AERO) zajęcia choreograficzne przy muzyce o charakterze wytrzymałościowym  oraz  część wzmacniająca z wykorzystaniem różnych przyborów.

4.     Pilates (WF.PILA) - zestaw ćwiczeń angażujących zarówno mięśnie powierzchowne jak i głębokie mające na celu wzmacnianie, rozluźnianie. Praca nad  koordynacją oraz równowagą całego ciała przy właściwej technice oddychania.                                     

5.     Zgrabna sylwetka (WF.ZGSL) - zajęcia o charakterze wzmacniającym modelujące całe ciało.                                   

6.     Fitness (WF.FITN) - zajęcia o charakterze  mentalnym, prozdrowotnym i relaksacyjnym (Pilates, zdrowy kręgosłup, stretching, rolowanie powięzi).

7.     Zajęcia kulturystyczne (WF.SIŁO) - zajęcia o charakterze siłowym i wytrzymałościowym.

8.     Zajęcia na pływalni (WF.PŁYW) - nauka i doskonalenie pływania.

9.     Zajęcia terenowe - Nordic walking  (WF.NORW).

10.                     Wycieczki na rowerze (WF.ROWE).

11.                     Specjalizacja danej dyscypliny sportowej np. Siatkówka (SP.SIAT-K, SP.SIAT-M), Piłka ręczna (SP.RECZ-K, SP.RECZ-M), KOSZYKÓWKA (SP.KOSZ-K, SP.KOSZ-M), Piłka nożna (SP.PNOŻ), Futsal (SP.FUTS-K, SP.FUTS-M), Badminton (SP.BADM), Tenis ziemny (SP.TENZ), Tenis stołowy (SP.TENS), Pływanie (SP.PŁYW), Kulturystyka (SP.KULT), Lekka atletyka (SP.LEKK), Rowery (SP.ROWE), Narciarstwo i snowboard (SP.NART), Frisbee (SP.FRIS). SPECJALIZACJE - to zajęcia dla osób, które trenowały lub trenują  wybraną dyscyplinę (profesjonalistów) lub mających osiągnięcia w szkole średniej (amatorów). Zapisy na specjalizacje odbywają się u trenerów prowadzących zajęcia.

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
data publikacji: 31/07/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik mgr Artur Pagacz

pok. nr 1, tel. 293 5602

Z- ca kierownika ds. dydaktycznych mgr Jolanta Ciepichał

pok. nr 3, tel. 293 5635

Sekretariat:

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 

Starszy referent mgr inż. Katarzyna Pułczyńska

e-mail: swfis@uek.krakow.pl

pok. nr 2, tel. 293 5070, 293 5435, fax 293 5070

 

Referent  mgr Daniel Bukalski

pok.nr.6, tel. 293 5672


Starsi wykładowcy:

mgr Jolanta Ciepichał ,  pok. 3, tel. 293 5635

mgr Elżbieta Cioch ,  pok. 4, tel. 293 5636

mgr Jerzy Drej ,  pok. 5, tel.  293 5638

mgr Ewa Eljasz-Radzikowska,   pok. 4, tel. 293 5636

mgr Marek Grzybowski ,  pok. 5, tel. 293 5637

mgr Artur Pagacz ,  pok. 1, tel. 293 5602

dr Ryszard Staroń,   pok. 5, tel. 293 5637

mgr Mariusz Sumara ,  pok. 5, tel. 293 5637

mgr Leszek Walankiewicz,   pok. 5, tel. 293 5638

Instruktorzy :

mgr Sylwia Dudek pok. 4, tel. 293 5636

mgr Andrzej Kozubowskipok. 5, tel. 293 5637

 

Ratownicy :

mgr Bartłomiej Musiał,  tel. 293 5671

mgr Sławomir Żuk,  tel. 293 5671

Bartosz Godula,  tel. 293 5671

 Recepcja basenu :

Bożentyna Słaboń   tel. 293 5673

Wojciech Sobczyk   tel. 293 5673

Obsługa hali:

Piotr Guzik,  tel. 293 5631                                          

Portiernia Pawilonu Sportowego :  tel. 293 5632

Szatnia Pawilonu Sportowego :   tel. 293 5633

 

   


Linki