Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Argumenta Oeconomica Cracoviensia
data publikacji: 26/03/2014, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Strona w jęz. angielskim
English version 

  

 

 


Czasopismo „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" zostało utworzone w celu prezentacji
i upowszechnienia dorobku naukowo-badawczego pracowników naukowych z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. „Argumenta Oeconomica Cracoviensia"  ukazuje się periodycznie o częstotliwości 2 zeszyty rocznie, ustalonej w planie wydawniczym na dany rok kalendarzowy. W „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" publikowane są artykuły w języku angielskim. Czasopismo „Argumenta Oeconomica Cracoviensia" kontynuuje również tradycję czasopisma „Emergo", którego publikacja została zakończona.

W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą następujące osoby:

Redaktor Naczelny - prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Członkowie:
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz,
prof. dr hab. Andrzej Malawski,
prof. dr hab. Józef Pociecha,
prof. dr hab. Tadeusz Sikora,
prof. dr hab. Adam Stabryła,
prof. dr hab. Andrzej Wojtyna,
dr hab. Marek Ćwiklicki,
dr David Clowes,
dr Marcin Czupryna,
dr Marek Dąbrowski,
Sekretarz: dr Katarzyna Stabryła-Chudzio,
Redaktor statystyczny: prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski.

                                                                                                                        

Więcej informacji:

Czasopismo jest indeksowane przez:
- Central and Eastern European Online Library http://www.ceeol.com/
- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  http://cejsh.icm.edu.pl/
- BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php 
- Index Copernicus International

Czasopismo jest dostępne również w bazie CEEOL http://www.ceeol.com/
oraz w czytelni internetowej http://www.ibuk.pl/

Informacje ogólne

Wymogi redakcyjne 

Wyjaśnienie dotyczące ghostwriting i guset authorship

Regulamin 

Rada naukowa

Recenzenci

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 9/2013  

   Pliki do pobrania

   Formularz oświadczenia dla autorów

   Formularz recenzji

Linki