Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Kwestura
data publikacji: 09/04/2018, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KWESTOR

Mgr Józef Andrzej Laskowski

Budynek Główny, pok. 202
tel./faks 12 293 50 06
tel. 12 293 58 33, 12 293 54 22
mail: laskowsj@uek.krakow.pl 
W sprawach związanych z rekrutacją na studia proszę się kontaktować z Działem Nauczania, a w sprawach dotyczących rozliczeń finansowych studentów i doktorantów z Działem Rozliczeń Studentów i Doktorantów.

Komunikaty Kwestora

ZASTĘPCA KWESTORA

Mgr Joanna Jasińska-Baran

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek Główny, pok. 204
tel. 12 293 54 36 
mail: jasinskj@uek.krakow.pl 
W sprawach związanych z rekrutacją na studia proszę się kontaktować z Działem Nauczania, a w sprawach dotyczących rozliczeń finansowych studentów i doktorantów z Działem Rozliczeń Studentów i Doktorantów.

PION ZASTĘPCY KWESTORA

W pionie Zastępcy Kwestora jest Sekcja Finansowa i Sekcja Ewidencji Majątku.

                 SEKCJA  FINANSOWA

                 ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
                 Budynek Główny, pok. 204
                 tel. 12 293 54 68

                 Specjalista
                 Bożena Piszczek

                 SEKCJA EWIDENCJI MAJĄTKU

                 ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
                 Budynek Główny, pok. 203

SEKCJA KSIĘGOWOŚCI

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek Główny, pok. 204

Kierownik
Mgr Elżbieta Braś
tel. 12 293 54 66

SEKCJA BUDŻETOWANIA I CONTROLLINGU

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek Główny, pok.204
tel. 12 293 75 07

Główny Specjalista
Mgr Ewa Szczepańska

KASA

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Budynek Główny, pok. 103

Kasjer Główny
Monika Dąbek
tel. 12 293 54 30

 

 

 

Linki