balbłękitny

A A A drukuj

Relacja z Balu 2016

Tradycyjnie w ostatnią sobotę karnawału odbył się
Bal Błękitny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W tym roku bawiliśmy się w Hotelu Pod Różą.

Bal karnawałowy społeczności akademickiej Uczelni, jedna z najbardziej umiłowanych tradycji UEK, zgromadził liczne grono przedstawicieli wspólnoty akademickiej. Wśród uczestników Balu znaleźli się przyjaciele i sympatycy Uczelni, wśród nich senator Bogdan Klich wraz z małżonką Anną Szymańską-Klich; Anna Surówka-Pasek, podsekretarz stanu w Kancelarii prezydenta RP; Agnieszka Kamińska, konsul honorowy Ambasady Republiki Malty; Waldemar Pawlak, były premier Rządu RP; prof. Stanisław Tabisz, rektor Akademii Sztuk pięknych w Krakowie; dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prorektor Akademii Ignatianum; prof. Zdzisław Łapiński, rektor Akademii Muzycznej w Krakowie; Zygmunt Dobrowolski, przedstawiciel Collegium Medicum UJ; Ewa Bielecka, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Organizacji Pożytku Publicznego; Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie; Janusz Kot, prezes regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie; Jan Okoński, prezes Zarządu Korporacji Gospodarczej "Efekt" SA.

Inauguracyjnemu przemówieniu rektora i zaproszeniu do wspólnej zabawy towarzyszyła uroczystość wręczenia Błękitnego Lauru, nagrody stowarzyszeń absolwenckich UEK, przyznanego w tym roku Piotrowi Drążkiewiczowi i Stanisławowi Bisztydze, wiceprezesowi MARR. Muzykę zapewnił niezastąpiony Boba Jazz Band. Zabawie towarzyszyła również charytatywna aukcja obrazów autorstwa twórców związanych z ASP w Krakowie. Całkowity dochód z licytacji zasilił dzieło Fundacji Książąt Lubomirskich, Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego. Zabawa trwała do białego rana i w zgodzie z tradycją dostarczyła uczestnikom niezapomnianych przeżyć i pozytywnej energii na najbliższy rok przynajmniej.