balbłękitny

A A A drukuj

Ceny biletów

Obowiązujące ceny biletów:
- bilet normalny - 250 zł od osoby.
- bilet ulgowy - 220 zł od osoby.

Bilet ulgowy przysługuje:
- Pracownikom UEK,
- Członkom "Stowarzyszenia Absolwentów UEK",
- Członkom "Fundacji UEK".

Osoby towarzyszące niebędące pracownikami lub członkami ww. organizacji ponoszą pełną odpłatność tj. 250 zł.

Wpłaty przelewem:  Stowarzyszenie Absolwentów UEK
PKO BP 48 1020 2892 0000 5702 0149 3824
Jako tytuł wpłaty proszę napisać: Bal - imię i nazwisko (tak jak w formularzu zgłoszeniowym),
np. Bal - Jan Kowalski

Wpłaty gotówkowe:
Wpłaty przyjmowane są w biurze Fundacji UEK
Kraków, ul. Rakowicka 27, Kampus UEK, budynek DOM OGRODNIKA, poddasze nad Sekretariatem Uczelni
Poniedziałek - Piątek 10:00 - 16:00
Środa - dzień wewnętrzny - nieczynne

Wpłaty będą przyjmowane do 31 stycznia br.