balbłękitny

A A A drukuj

Ceny biletów

Obowiązujące ceny biletów:
- bilet normalny - 250 zł od osoby.
- bilet ulgowy - 220 zł od osoby.

Bilet ulgowy przysługuje:
- Pracownikom UEK,
- Członkom "Stowarzyszenia Absolwentów UEK ",
- Członkom "Korporacji Absolwentów UEK ",
- Członkom Klubu "KSBalumniMBA".

Osoby towarzyszące niebędące pracownikami lub członkami ww. organizacji ponoszą pełną odpłatność tj. 250 zł.

Kontakt w sprawie płatności:
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Tel. 12 293 74 63 (pon.-pt., godz. 9.00-15.00); e-mail: fundacja@uek.krakow.pl

Dane do przelewu:
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków;
Bank PEKAO S.A. nr konta: 33 1240 4533 1111 0000 5424 5442.
Jako tytuł wpłaty proszę napisać: Bal - imię i nazwisko (tak jak w formularzu zgłoszeniowym), np. Bal - Jan Kowalski

Wpłaty będą przyjmowane do 20 lutego br.