Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Menu

Zmarł Prof. dr hab. Andrzej IWASIEWICZ
data publikacji: 19/06/2012, autor: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 19 czerwca 2012 roku zmarł

 

Prof. dr hab. Andrzej IWASIEWICZ

 

emerytowany profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Statystycznych Metod Kontroli Jakości Katedry Statystyki w latach 1978-2006, dziekan Wydziału Zarządzania w latach 1993-1996 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

członek Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Oddział w Krakowie, redaktor „Folia Oeconomica Cracoviensia”, członek Komisji Statystyczno-Demograficznej PAN, Oddział w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członek Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

W uznaniu zasług odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Odszedł od nas, ceniony i szanowany przez społeczność akademicką, wybitny i znany naukowiec, autor znaczących publikacji z zakresu statystyki i statystycznej kontroli jakości.

W osobie zmarłego Profesora nauka polska i społeczność Uczelni straciła wybitnego naukowca, wspaniałego wychowawcę młodzieży, Człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru oraz drogiego Przyjaciela.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 na Cmentarzu na Salwatorze w Krakowie.

 

Rodzinie pogrążonej w żałobie składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu

 

W imieniu Społeczności Akademickiej

Rektor, Senat, Dziekan Wydziału Zarządzania

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Linki